Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

2012 Temmuz ayında yürürlüğe giren Yeni TTK ile modern işletmeciliğin temellerinden olan risk yönetimi, kurumsal yönetim, iç kontrol, iç denetim, yeni muhasebe kayıtları, uluslararası finansal raporlama, bağımsız denetim ve iş etiği konuları ön plana çıkmıştır. Ülkemizde bugüne kadar yalnızca kayıt tutmak ve vergi mevzuatının gereklerini yerine getirmek üzere ve büyük ölçüde Türkiye özelinde hükümlerle yürütülen muhasebe mevzuatı uluslararası muhasebe / finansal raporlama standartları ile uyumlaştırılmış, SPK’ya tabi olan ve yalnızca 1.000 tane işletmeyi ilgilendiren bağımsız denetim mevzuatını ise yaklaşık 150.000 işletmeyi ilgilendirmek üzere yine uluslararası denetim standartlarına bağlanmıştır. Benzer şekilde yeni hükümler arasına dahil edilen OECD kökenli Kurumsal Yönetim ilkeleri de neredeyse tüm işletmeleri ilgilendirecek şekilde yeniden düzenlemiştir. Özetle, geleneksel yöntemlerle yapılan muhasebe ve denetim faaliyetleri yeni Türk Ticaret Kanunu ile başta Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Kurulu, Uluslar arası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu, Uluslar arası İç Denetim Enstitüsü ve OECD olmak üzere tamamıyla uluslar arası mesleki ve düzenleyici örgütlerin mevzuatıyla uyumlu hale gelmiştir.

Türkiye’de ve dünya’da muhasebe ve denetim alanında yaşanan bu gelişmeler hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” yaklaşımlar geliştirebilecek donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara hakim, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış, tüm dünyada faaliyet gösterebilecek, mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlara olan ihtiyacı arttırmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü kuramsal temeller ve uygulamayı bütünleştirerek değişim dinamiklerine (toplum – sektör – teknoloji- üniversite) yönelen eğitim programı ile muhasebe ve denetim alanında uzmanlık sağlayacak ve dünya’da ve Türkiye’de bu alanda talep edilen uzmanların arasında ayrıcalıklı yerinizi almanıza yardım edecektir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları pek çok farklı alanda çalışabilirler. Mezunlarımız yerli ve yabancı şirketlerin mali işler, finansal raporlama, iç denetim, iç kontrol ve hazine departmanları, mali müşavirlik şirketleri, denetim şirketleri, değerleme şirketleri, bankalar, aracı kurumlar, danışmanlık şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.

Bunlara ek olarak, finansal raporlama, muhasebe standartları ve bağımsız denetim bakımından uluslararası ortak uygulamaya geçilmesi ile birlikte mezunlarımızın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası mevzuata hakim olmaları sebebiyle başka ülkelerde de istihdam edilme olanakları bulmaktadırlar.

Öncelikle bu bölümü isteyerek tercih etmenizi ve gelmenizi beklemektedir. Bu şekilde kendinizi geliştirme azminizi öne çıkararak, sizleri ilerisi için aktif bir iş hayatına hazırlayabileceğiz.  Eğitim dönemi boyunca hem ders almanızı hem de iş hayatının içersinde staj yapmanızı beklemekteyiz. Derslerde teorik olarak öğrendiklerinizi sahaya inerek pratikte de görmeniz, gözlemlemeniz ve uygulamanız eğitiminizi daha anlamlı ve renkli kılacaktır. Hayatınızın en genç ve dinamik yıllarını bizimle geçireceğinizin farkındayız ve bu nedenle derslerle birlikte çeşitli projelerde çalışarak, öğrenci kulüplerinde görevler alarak, iletişim yeteneklerinizi geliştirerek,  belirli bir denge içerisinde kendinizi hem akademik hem de sosyal yönden geliştirmeniz bizim için çok önemlidir. 

Bölümün sunduğu program, “uygulamalı” bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Buna bağlı olarak, sınıfta verilen dersler dışında öğrencilerin katılımını gerektiren, seminer ve konferans faaliyetleri mezun olduğunuzda size muhasebe ve denetim alanında çalışmak isteyen diğer mezunlara göre büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Ayrıca Muhasebe ve Denetim programında başta Muhasebe ve Denetim Meslek Örgütleri ile Mali Müşavirlik ve Denetim firmaları olmak üzere, tüm işletmeler ile yakın ilişkiler içerisinde olunması, gerek seminerler gerekse staj imkanları ile öğrencilerin sektörün önde gelen yöneticilerinin deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayacaktır. Diğer lisans bölümlerinden farklı olarak, programda “Muhasebe ve Denetim Stajı” bulunmaktadır. Muhasebe ve Denetim Stajı bu programdaki öğrencilerin muhasebe ve denetim alanında ve bir akademik dönem boyunca yapmaları gereken zorunlu bir stajdır. Bu stajın esasları Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu - IFAC’ın muhasebe ve denetçiler için belirlemiş olduğu staj esaslarından hareketle belirlenecektir. Buna göre staj yapılacak kurum ve kuruluşların niteliği, staj boyunca öğrencilerin uygulayarak edinmesi gereken bilgi (muhasebe, denetim, işletmecilik, vb. konularda) ve beceri (bilgi teknolojisi, iletişim kurma, insiyatif alma, karar verme vb. konularda), staj yapılan yerin öğrencilere sağlayacağı rehberlik, akademik danışmanın görevleri vb. esaslar detaylandırılarak belirlenecek, öğrencilerin gelişimi izlenecek ve değerlendirilecektir.

Muhasebe ve Denetim bölümü mezunları dilerlerse kolaylıkla Türkiye’de ve Dünyanın başka ülkelerinde mali müşavirlik, iç kontrol uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, bağımsız denetim uzmanlığı vb sınavlara kolaylıkla - başka herhangi özel ve ek eğitime gerek duymadan -  girerek kariyelerini mezuniyetlerinden sonra çok kısa süre içerisinde belgelendirebilirler.

Üniversitede eğitim dilinin İngilizce olması ve beraberinde eğitiminiz boyunca ikinci yabancı dil (İspanyolca, Almanca, Rusça, Fransızca vb.)  öğreniyor olmanız da mezun olduğunuzda sizi birçok kişinin önüne geçirecektir. 

Bölümümüz hem temel işletme dersleri olan yönetim, pazarlama gibi sözel, hem de muhasebe, işlemler yönetimi gibi sayısal dersleri içermektedir. Muhasebe ve Denetimin sosyal bilimler alanında bir program olduğundan hareketle, konuları ve uygulamaları itibariyle analitik düşünme becerisi gerektiren ve bunu verilecek derslerle geliştirmeyi hedefleyen bu bölümde öğenciler için bölümdeki dersleri sayısal veya sözel gibi bir ayrıma tabi tutmaları çok gerçekçi değildir. Tüm derslerin hem sayısal hem de sözel yanı bulunmaktadır. Alacağınız zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanınız doğrultusunda sizlere sunulan seçmeli derslerle de ister sayısal ister sözel alanlarda dersler alabilmek olanaklıdır.

Öncelikle üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Bununla beraber birinci sınıftan başlayarak eğitiminiz süresince alacağınız zorunlu ikinci yabancı dil dersiniz vardır (İspanyolca, Almanca, Rusça, Fransızca vb). Birinci ve ikinci sınıfta alacağınız Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Sosyal Bilimler, Ekonomi gibi ortak Fakülte derslerinin yanı sıra yine birinci sınıftan başlayarak alacağınız İşletme Bölümünün özellikli dersleri vardır. Derslerimiz  temel alan olarak muhasebe ve denetim alanında uzmanlaşmayı sağlayacak, ancak bunu yaparken işletmenin diğer fonksiyonlarını içermesi bakımından İşletme Bölümün temel derslerini de kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Ders içerikleri büyük ölçüde uluslararası kabul görmüş eğitim kurumlarının ders içerikleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu şekilde mezuniyet sonrasında özellikle yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimizin bizimle birlikte aldıkları eğitimin uluslararası geçerliliği  de garanti altına alınmaktadır.

Daha önce İngilizce eğitim görmemiş olmanız sorun değildir. İlk sene hazırlık programı okuyarak İngilizce ile ilgili tüm açıklarınızı kapatabilirsiniz.

Üniversitenin sunmuş olduğu burs olanakları ile ilgili güncel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://oim.ieu.edu.tr/index.php/ucretler-burslar/burslar

Üniversitemizde yerleştirildiği lisans (dört yıllık) programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla “Çift Ana Dal Programı” uygulanmaktadır. Ayrıca, belli bir alanda uzmanlık kazanmak isteyen başarılı öğrenciler diğer bölümlerde “Yan Dal Programı”na devam etmektedirler.

Çift Anadal programları: http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/cift-anadal-programlari

Yan Dal programları: http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/yandal-programlari

AB ve aday ülkelerde, kültürlerin birbirine yaklaşması ve kaynaşması için ünivertsite öğrencileri için uygulanmakta olan, Erasmus bursları ile değişim öğrencisi olarak bir döneminizi yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birisinde geçirmeniz mümkündür. Tüm bunların yanında bölümümüzün ilgili akademik kadrosu sizlerin kendinizi geliştirmesi adına her türlü yardıma açık olacaktır. Anlaşma olan üniversiteler için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://uio.ieu.edu.tr/wp-content/ERASMUS-ANLASMALARI8.pdf

Üniversitenin yıllık öğretim ücreti ile ilgili güncel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://oim.ieu.edu.tr/index.php/ucretler-burslar/ucretler/lisans-ve-meslek-yuksekokulu-programlari