Program Hakkında

                                                     

MUHASEBE VE DENETİM NEDİR?

Muhasebe ekonomik faaliyetleri kayıt altına alan ve raporlayan bir “bilgi sistemi”dir. Denetim ise bu bilgiler ile ilgili kanıtları tarafsızca toplayan ve değerlendiren bir “güvence sistemi”dir. Muhasebe ve denetim uluslararası bir alandır. Bu alanda alacağınız bir eğitim, işletmelerin tüm dünyada konuştuğu bu ortak dili anlamanız ve dünyanın istediğiniz yerinde iş hayatına atılmanızı sağlar.

PROGRAMIN GENEL KURGUSU NASILDIR?

Dünyada ve Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren, gelişen ticaret hayatı ve sermaye piyasaları, işletmelerin yasal yapıları ve faaliyetleri ile ilgili pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle muhasebenin ekonomik işlemlerin kayıt altına alındığı statik bir bilgi sistemi olma işlevi değişmiştir.

Artık muhasebe, işletmelerin karşılaştığı karmaşık ekonomik faaliyetleri kayıtlayan, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güvenilir, ihtiyaca uygun bilgiyi tam zamanında sunan dinamik bir kayıt ve raporlama sistemi rolünü üstlenmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim programı hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe/finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü kuramsal temeller ile uygulamayı bütünleştirerek değişim dinamiklerine (toplum – sektör – teknoloji – üniversite) yönelen bir eğitim programı oluşturmuştur. Dersler; projeler ve uygulamalar ile muhasebe ve denetim alanında öne çıkan firma temsilcilerinin katılımlarıyla, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya yönelik olarak da geliştirmelerini sağlamaktadır. 

Yenilikçi ve modern ilkelerle tasarlanmış Muhasebe ve Denetim programımız Temmuz 2015’ten itibaren İngiltere kökenli ve dünyanın en eski ve önemli meslek örgütlerinden olan ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) tarafından akredite edilmiştir.

FERMANLI RUHSATLI MUHASEBECİ NE DEMEK?

İngiltere’de 1904’te kurulmuş olan ACCA’in sertifikası ( Association of Chartered Certified Accountants – Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) dünyada geçerliliği olan bir sertifikadır. Bu ruhsata sahip kişiler dünyanın istedikleri ülkesinde mali müşavirlik yapabilir. Bu sertifika çok heyecan verici iş olanaklarının kapısını açmaktadır. ACCA sertifikasına sahip olanlar geldikleri ülkeden bağımsız olarak istedikleri ülkede mali müşavirlik yapabildiği gibi, dilediği ülkede, dilediği sektörde, dilediği şirkette muhasebe, denetim ve finans alanında istediği işi yapabilir. 

ACCA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

ACCA bu sertifikayı vermek için toplam 14 sınav yapmaktadır. Bu sınavları başaranlar “Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeci” sertifikasını almaya hak kazanır. Muhasebe Denetim bölümümüzü başarıyla bitiren öğrenciler bu sınavların altısından muaf olarak mezun olurlar. Daha sonra ACCA’in kalan sekiz profesyonel muhasebe sınavını da başararak sertifikalarını alabilirler.

MUHASEBE VE DENETİM MEZUNLARININ KARİYER HEDEFLERİ NELERDİR?

Uluslararası Denetim Şirketlerinin yurtdışındaki ofislerinde çalışmak öncelikli olmak üzere yerel ve uluslararası şirketlerin finans sektöründe; bankalar, aracı kurumlar, bağımsız danışmanlık gibi kurumlarda çalışabilirler.