Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

2020-2021 Ders Tanıtım Bilgileri düzenlemeleri 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.

2020-2021 önceki dönem bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Dersin Adı
Liderlik ve Yönetişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 316
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Liderlik tanımını oluşturan klasik yaklaşımların yanında, dönüşümcü liderlik ve değere dayalı liderlik gibi güncel yaklaşımlarla liderliği tanıtmak ve  etkin liderlik uygulamalarının duruma, kurumlara ve elbette ki farklı kültüre göre nasıl yeniden yapılandığını ve başarılı sonuçlarını öğrencilere aktarmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütsel davranışın temel konularından liderlik ile ilgili kuramları açıklayabilecektir.
  • Günümüz küresel dünyasında etkili bir lider olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri sıralayabilecektir.
  • Gerçek Dünya’dan etkin liderlik örneklerini değerlendirebilecektir.
  • Kendi liderlik becerilerini geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu 1 : Liderlik, Herkes için Önemli; R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
2 Konu:2 Lider Geliştirmek. Konu 4: Güç ve Etki, R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
3 Konu 5: Lider, Etik ve Değerler Konu 6: Liderlik Nitelikleri R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
4 Konu 7: Liderlik Davranışı Konu8: Güvenilirlik Yaratmak ve Diğerlerini Etkilemek R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
5 Konu 11: Başkalarını Geliştirmek R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
6 Konu 13: Liderlikte Durumsallık Teorileri R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
7 Konu 13: Liderlikte Durumsallık Teorileri R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
8 Ara Sınav
9 Proje Tekliflerinin incelenmesi ve Geliştirilmesi
10 Konu 14: Liderlik ve Değişim R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
11 Konu 15: Liderliğin Karanlık Tarafı, Yıkıcı Liderlik. R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2009) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 6th edition McGraw. Hill
Önerilen Okumalar/Materyaller Power point sunumlar,Akadmeik Makalaler ve Kaynakça dışında bulunan liderlik kitapları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
153

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.