İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

Hoşgeldiniz

Merhaba,

Dünyada ve Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren gelişen ticaret hayatı ve sermaye piyasaları, işletmelerin yasal yapıları ve faaliyetleri ile ilgili pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle toplumun muhasebenin, ekonomik işlemlerin kayıt altına alındığı statik bir bilgi sistemi olduğu algısı değişmiştir.

Artık muhasebe, işletmelerin karşılaştığı karmaşık ekonomik faaliyetleri kayıtlayan, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güvenilir, ihtiyaca uygun bilgiyi tam zamanında sunan dinamik bir kayıt ve raporlama sistemi rolünü üstlenmektedir.

Sektörün bu ihtiyacını karşılamak amacıyla Muhasebe ve Denetim programımız profesyonel yönetici ve girişimci adaylarını geleceğe hazırlarken çağdaş, bilimsel değerleri ve küresel dinamikleri referans alan disiplinler arası nitelikte tasarlanmıştır. Hem teorik ve analitik hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe/finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programımız kuramsal temeller ile uygulamayı bütünleştirerek değişim dinamiklerine (toplum – sektör – teknoloji – üniversite) yönelen bir öğretim programına sahiptir. Dersler; projeler ve uygulamalar ile muhasebe ve denetim alanında öne çıkan firma temsilcilerinin katılımlarıyla, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya yönelik olarak da geliştirmelerini sağlamaktadır.

Yenilikçi ve modern ilkelerle tasarlanmış Muhasebe ve Denetim programımız Temmuz 2015’ten itibaren İngiltere kökenli ve dünyanın en eski ve önemli meslek örgütlerinden olan ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) tarafından akredite edilmiştir.

Öğrencilerimiz ACCA tarafından verilen meslek sınavlarından dünyada bir eğitim kurumunun alabileceği maksimum muafiyet hakkına sahiptir ve mezuniyet sonrası 14 sınav yerine yalnızca 8 sınava girerek dünyanın her ülkesinde mali müşavirlik yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Mezunlarımızın kendi işlerinin başında girişimciler, ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde uluslararası şirketlerde çalışan profesyoneller ve yöneticiler, dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam eden araştırmacılar olarak ekonominin, toplumların ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlamalarından mutlu ve gururluyuz.

 

Prof. Dr. Gülem ATABAY
İşletme Bölüm Başkanı