Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


2012 Temmuz ayında yürürlüğe giren Yeni TTK ile modern işletmeciliğin temellerinden olan risk yönetimi, kurumsal yönetim, iç kontrol, iç denetim, yeni muhasebe kayıtları, uluslararası finansal raporlama, bağımsız denetim ve iş etiği konuları ön plana çıkmıştır. Ülkemizde bugüne kadar yalnızca kayıt tutmak ve vergi mevzuatının gereklerini yerine getirmek üzere ve büyük ölçüde Türkiye özelinde hükümlerle yürütülen muhasebe mevzuatı uluslararası muhaseb/ finansal raporlama standartları ile uyumlaştırılmış, SPK’ya tabi olan ve yalnızca 1.000 tane işletmeyi ilgilendiren bağımsız denetim mevzuatını ise yaklaşık 150.000 işletmeyi ilgilendirmek üzere yine uluslararası denetim standartlarına bağlanmıştır. Benzer şekilde yeni hükümler arasına dahil edilen OECD kökenli Kurumsal Yönetim ilkeleri de neredeyse tüm işletmeleri ilgilendirecek şekilde yeniden düzenlemiştir. Özetle, geleneksel yöntemlerle yapılan muhasebe ve denetim faaliyetleri yeni Türk Ticaret Kanunu ile başta Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü ve OECD olmak üzere tamamıyla uluslar arası mesleki ve düzenleyici örgütlerin mevzuatıyla uyumlu hale gelmiştir.

Türkiye’de ve dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan bu gelişmeler hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” yaklaşımlar geliştirebilecek donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe/finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara hakim, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış, tüm dünyada faaliyet gösterebilecek, mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlara olan ihtiyacı arttırmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü kuramsal temeller ve uygulamayı bütünleştirerek değişim dinamiklerine (toplum – sektör – teknoloji – üniversite) yönelen eğitim programı ile muhasebe ve denetim alanında uzmanlık sağlayacak ve dünyada ve Türkiye’de bu alanda talep edilen uzmanların arasında ayrıcalıklı yerinizi almanıza yardım edecektir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları pek çok farklı alanda çalışabilirler. Mezunlarımız yerli ve yabancı şirketlerin mali işler, finansal raporlama, iç denetim, iç kontrol ve hazine departmanları, mali müşavirlik şirketleri, denetim şirketleri, değerleme şirketleri, bankalar, aracı kurumlar, danışmanlık şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.

Bunlara ek olarak, finansal raporlama, muhasebe standartları ve bağımsız denetim bakımından uluslararası ortak uygulamaya geçilmesi ile birlikte mezunlarımızın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası mevzuata hakim olmaları sebebiyle başka ülkelerde de istihdam edilme olanakları bulmaktadırlar.

Öncelikle üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Bununla beraber birinci sınıftan başlayarak eğitiminiz süresince alacağınız zorunlu ikinci yabancı dil dersiniz vardır (Çince, Almanca, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Latince). Birinci ve ikinci sınıfta alacağınız Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ekonomi gibi ortak Fakülte derslerinin yanı sıra yine birinci sınıftan başlayarak alacağınız İşletme Bölümünün özellikli dersleri vardır. Derslerimiz  temel alan olarak muhasebe ve denetim alanında uzmanlaşmayı sağlayacak, ancak bunu yaparken işletmenin diğer fonksiyonlarını içermesi bakımından İşletme Bölümün temel derslerini de kapsayacak şekilde kurgulanmıştır.

Öğrenim hayatınız boyunca Genel Eğitim Dersleri (GED) ile bilim ve sanat disiplinleri arasındaki keskin olduğu düşünülen sınırları aşarak, bu alanlarla İşletme arasında bağlar kurarak eleştirel düşünme yeteneğinizi daha da geliştireceksiniz.

Ders içerikleri büyük ölçüde uluslararası kabul görmüş eğitim kurumlarının ders içerikleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu şekilde mezuniyet sonrasında özellikle yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimizin bizimle birlikte aldıkları eğitimin uluslararası geçerliliği de garanti altına alınmaktadır.

Dersler ile ilgili daha ayrıntılı içeriklere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Daha önce İngilizce eğitim görmemiş olmanız sorun değildir. İlk sene hazırlık programı okuyarak İngilizce ile ilgili tüm açıklarınızı kapatabilirsiniz. Birinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacağınız profesyonel iş yaşantınıza yönelik İngilizce dersleri ile sunum ve konuşma becerilerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Bölümümüz hem temel işletme dersleri olan yönetim, pazarlama gibi sözel, hem de muhasebe, işlemler yönetimi gibi sayısal dersleri içermektedir. Muhasebe ve Denetim'in sosyal bilimler alanında bir program olduğundan hareketle, konuları ve uygulamaları itibariyle analitik düşünme becerisi gerektiren ve bunu verilecek derslerle geliştirmeyi hedefleyen bu bölümde öğenciler için bölümdeki dersleri sayısal veya sözel gibi bir ayrıma tabi tutmaları çok gerçekçi değildir. Tüm derslerin hem sayısal hem de sözel yanı bulunmaktadır. Alacağınız zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanınız doğrultusunda sizlere sunulan seçmeli derslerle de ister sayısal ister sözel alanlarda dersler alabilmek olanaklıdır.

Üniversitemizde yerleştirildiği lisans (dört yıllık) programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla “Çift Ana Dal Programı” uygulanmaktadır. Ayrıca, belli bir alanda uzmanlık kazanmak isteyen başarılı öğrenciler diğer bölümlerde “Yan Dal Programı”na devam etmektedirler.

Çift Anadal programlarının detaylı bilgileri için lütfen tıklayınız.

Yan Dal programlarının detaylı bilgileri için lütfen tıklayınız.

 

Öğrencilerimizin farklı kültür ve bakış açılarıyla etkileşimini Erasmus anlaşmaları, ikili okul işbirlikleri ile sağlıyoruz. Bu kapsamda, dileyen öğrencilerimiz pek çok farklı ülke ve okulda eğitimlerinin belli bir dönemlerini geçirebiliyorlar, kampüsümüzdeki yabancı öğrencilerimiz yoluyla da bu etkileşimi perçinleme şansına sahip oluyorlar.

AB ve aday ülkelerde, kültürlerin birbirine yaklaşması ve kaynaşması için üniversite öğrencileri için uygulanmakta olan, Erasmus bursları ile değişim öğrencisi olarak bir döneminizi yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birisinde geçirmeniz mümkündür. Tüm bunların yanında bölümümüzün ilgili akademik kadrosu sizlerin kendinizi geliştirmesi adına her türlü yardıma açık olacaktır.

Erasmus anlaşmalarımız, ikili okul işbirliklerimiz ve açılan kontenjanlarla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üniversitemizin sunmuş olduğu burs olanakları ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bölümün sunduğu program, “uygulamalı” bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Buna bağlı olarak, sınıfta verilen dersler dışında öğrencilerin katılımını gerektiren, seminer ve konferans faaliyetleri mezun olduğunuzda size muhasebe ve denetim alanında çalışmak isteyen diğer mezunlara göre büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Ayrıca Muhasebe ve Denetim programımızda başta Muhasebe ve Denetim Meslek Örgütleri ile Mali Müşavirlik ve Denetim firmaları olmak üzere, tüm işletmeler ile yakın ilişkiler içerisinde olunması, gerek seminerler gerekse staj imkanları ile öğrencilerin sektörün önde gelen yöneticilerinin deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayacaktır. Stajın esasları Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu - IFAC’ın muhasebe ve denetçiler için belirlemiş olduğu staj esaslarından hareketle belirlenecektir. Buna göre staj yapılacak kurum ve kuruluşların niteliği, staj boyunca öğrencilerin uygulayarak edinmesi gereken bilgi (muhasebe, denetim, işletmecilik, vb. konularda) ve beceri (bilgi teknolojisi, iletişim kurma, insiyatif alma, karar verme vb. konularda), staj yapılan yerin öğrencilere sağlayacağı rehberlik, akademik danışmanın görevleri vb. esaslar detaylandırılarak belirlenecek, öğrencilerin gelişimi izlenecek ve değerlendirilecektir.

Muhasebe ve Denetim bölümü mezunlarımız ACCA akreditasyonlarının onlara verdiği avantaj sayesinde dilerlerse kolaylıkla Türkiye’de ve dünyanın başka ülkelerinde mali müşavirlik, iç kontrol uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, bağımsız denetim uzmanlığı vb sınavlara kolaylıkla -başka herhangi özel ve ek eğitime gerek duymadan-  girerek kariyelerini mezuniyetlerinden sonra çok kısa süre içerisinde belgelendirebilirler.

Üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olması ve beraberinde eğitiminizin ilk iki yılı boyunca ikinci yabancı dil (Çince, Almanca, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Latince) öğreniyor olmanız da mezun olduğunuzda sizi birçok kişinin önüne geçirecektir. Yine eğitiminiz boyunca Erasmus ile değişim öğrencisi olarak bir döneminizi yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birisinde geçirmeniz mümkündür.

Müfredatta yer alan zorunlu stajların yanısıra üniversitemiz öğrencilierimizin gönüllü staj yapmalarını desteklemektedir. Ayrıca, yıl boyu yapılan konferans, seminer, ve çalıştıylar ile konunun uzmanı akademisyen ve profesyonellerle bir araya gelebilirsiniz; ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak, öğrenci kulüpleri ve akademik projelerde görev alarak kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Üniversitemizin kütüphanesindeki basılı ve dijital kaynaklardan yararlanabilir, bilgi dağarcığınızı geliştirebilirsiniz.

Tüm bunların yanında bölümümüzün ilgili akademik kadrosu sizlerin kendinizi geliştirmesi adına her türlü yardıma açık olacaktır. 

Öncelikle bu bölümü isteyerek tercih etmenizi ve gelmenizi beklenmektedir. Bu şekilde kendinizi geliştirme azminizi öne çıkararak, sizleri ilerisi için aktif bir iş hayatına hazırlayabileceğiz. Eğitim dönemi boyunca hem ders almanızı hem de iş hayatının içerisinde staj yapmanızı beklemekteyiz. Derslerde teorik olarak öğrendiklerinizi sahaya inerek pratikte de görmeniz, gözlemlemeniz ve uygulamanız eğitiminizi daha anlamlı ve renkli kılacaktır. Hayatınızın en genç ve dinamik yıllarını bizimle geçireceğinizin farkındayız ve bu nedenle derslerle birlikte çeşitli projelerde çalışarak, öğrenci kulüplerinde görevler alarak, iletişim yeteneklerinizi geliştirerek, belirli bir denge içerisinde kendinizi hem akademik hem de sosyal yönden geliştirmeniz bizim için çok önemlidir. 

Üniversitemizin yıllık öğretim ücreti ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.