Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 125 İş Dinamikleri 3 0 3 6
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 260 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
BA 302 İşlemler Yönetimi 3 0 3 6
BA 327 Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
BA 341 On kosul Orta Düzey Muhasebe I 3 0 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 301 Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri 3 0 3 6
ACC 341 On kosul Orta Düzey Muhasebe II 3 0 3 8
BA 350 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ITF 311 İşletme Finansmanı 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 307 On kosul Denetim ve Güvence 3 0 3 6
ACC 322 Muhasebeciler için Şirketler Hukuku 3 0 3 4
ACC 401 On kosul Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 6
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
ITF 312 Finansal Yönetim 3 0 3 6
ST 204 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 305 On kosul İleri Muhasebe 3 0 3 6
BA 443 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 402 On kosul Finansal Tablolar Analizinin Esasları 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 0 4
ST 302 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 400 Adli Muhasebe 3 0 3 6
ACC 407 On kosul Vergilendirmede İleri Konular 3 0 3 6
ACC 410 Performans Ölçme Semineri 3 0 3 4
ACC 420 Kurumsal Risk Yönetimi 3 0 3 5
ACC 430 Kurumsal Yönetim Semineri 3 0 3 4
ACC 440 Muhasebe ve Denetim Semineri 3 0 3 4
ACC 444 Finansal Düzenleme ve Denetim 3 0 3 6
ACC 450 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 3 6
ACC 460 Özellikli Sektörler için Muhasebe 3 0 3 4
ACC 482 Muhasebe Etiği Projesi 3 0 3 6
Diğer Notlar

GED Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 

  • 1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
  • 3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (MATH 101, MATH 102, MATH 280),
  • 2 adeti "Sosyal Bilimler - A" alanından (ECON 101ECON 102),
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - B" alanından, 
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - C" alanından,
  • 1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
  • 1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Mezuniyet Kredisi

Muhasebe ve Denetim lisans programından mezun olabilmek için en az 240 AKTS'lik ders alınması gerekmektedir.

Seçmeli Dersler

Öğrencilerin 4 tanesi bölüm seçmelisi ve 4 tanesi de bölüm dışı seçmelisi olmak üzere toplam 8 adet seçmeli ders almaları gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı