Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 301
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere muhasebe bilgi sistemlerinin temel kavramlarını tanıtmak ve onlara tam veya yarı bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin kullanımı ile muhasebe verilerinin toplanması, işlenmesi ve raporlanmasının nasıl yapılacağını göstermek üzere tasarlanmıştır. Muhasebe bilgi sisteminin insan, teknoloji ve işlem unsurlarını birleştiren derste ağırlıklı olarak muhasebe bilgi sistemlerinin yönetim kontrolleri ve yönetsel raporlama üzerindeki etkinliği üzerinde durulacaktır. Öğrenciler bu derste katılacakları uygulama oturumlarıyla bir muhasebe yazılımının temelleri ve excel tabloları kullanımı da temel düzeyde öğrenerek bilgisayar kullanma ve analitik becerilerini de geliştirebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmedeki süreçlerin ve performansın anlaşılmasında verilerin nasıl analiz edileceğini kavrayacaklardır.
  • İşletme süreçlerinde ve süreçler arasında muhasebe verisinin nasıl hareket ettiğini kavrayacaklardır.
  • İşletme süreçlerini tasarlayarak bunları veri akış diyagramları yoluyla sunabileceklerdir.
  • Muhasebe sistemi ve ve iş süreçleri için iç kontroller geliştirmek üzere önerilerde bulunabileceklerdir.
  • Bir muhasebe yazılımını temel düzeyde kullanabileceklerdir.
  • Muhasebe uygulamalarında Excel tablolarını kullanabileceklerdir.
  • Bilgisayar ve analitik yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, günümüz iş dünyasında muhasebe bilgi sistemlerinin işlevi hakkında temel bilgileri sağlamaktadır. Derste ele alınan konular şu şekilde sıralanabilir: bilgi sistemleri, işlem süreçleri, gelir, gider, dönüştürme süreçleri, bilgi sistemi destekli finansal raporlama ve yönetim raporlama sistemlerinin analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, iş süreçleri modelleme REA yaklaşımı, kurumsal kaynak planlama sistemlerinin temelleri, IT kontrolleri ile bilgisayarlı muhasebe ve excel tablolarının kullanımına ilişkin uygulamalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AIS ve Muhasebeci, Muhasebeciler için Bilgi Teknolojisinin Önemi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Nedir? - Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Neler Yeni? - Muhasebe ve BT - Girdi, İşleme ve Çıktı Aygıtları - İkincil Depolama Aygıtları - Veri İletişimi ve Ağları / - Bilgisayar Yazılımı Bölüm 1-2
2 Veri Modelleme - Veritabanlarına Genel Bakış - Kaynaklar, Olaylar ve Aracılar Modelini Kullanarak Veritabanı Geliştirme Adımları - Normalleştirme Bölüm 3
3 Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Belgelenmesi - Belgeleme Neden Önemli? - Birincil Belgeleme Yöntemleri Bölüm 6
4 Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Belgelenmesi - Belgeleme Neden Önemli? - Birincil Belgeleme Yöntemleri Bölüm 6
5 Muhasebe Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri - Satış ve Satın Alma Süreçleri Bölüm 7
6 Muhasebe Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri - Satış ve Satın Alma Süreçleri Bölüm 7
7 Ara Sınav
8 Muhasebe Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri - Kaynak Yönetimi, Üretim, Finansman Süreçleri, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Bölüm 8
9 Muhasebe Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri - Kaynak Yönetimi, Üretim, Finansman Süreçleri, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Bölüm 8
10 Muhasebe ve Kurumsal Yazılımlar - Entegre Muhasebe Yazılımı, Kurumsal Çapta Bilgi Sistemleri, Yazılım Paketinin Seçilmesi Bölüm 15
11 Bilgisayar Tabanlı Muhasebe Sistemlerini Kullanmanın Temelleri - Şirket kurmak, hesap planını tutmak Muhasebe Yazılım Uygulamaları
12 Bilgisayar Tabanlı Muhasebe Sistemlerini Kullanmanın Temelleri - Envanter, bordro, satıcılar ve müşteriler ile tesis varlıklarının kurulumu Muhasebe Yazılım Uygulamaları
13 Bilgisayar Tabanlı Muhasebe Sistemlerini Kullanmanın Temelleri - Günlük girişlerini kaydetme, müşteri faturaları oluşturma, nakit makbuzları ve ödemeleri işleme, satın alma işlemlerini kaydetme, girişleri kaydetme, deneme bakiyesi oluşturma, finansal tablolar ve raporlar hazırlama Muhasebe Yazılım Uygulamaları
14 Muhasebede Spreadsheet Kullanmanın Temelleri Excel Uygulamaları
15 Muhasebede Spreadsheet Kullanmanın Temelleri Excel Uygulamaları
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Using SAP: An Introduction to Learning SAP for Beginners and Business Users (3rd Edition) (SAP PRESS)

Accounting Information Systems, James A. Hall, 7th Edition, South Western, Cengage Learning, 2011

Northwest Accounting Educators Conference 2012, Advanced Excel for Accounting and Finance Notes

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
45
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
173

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

X
6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.