Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 302
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  BA 350 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Yönetim ve Maliyet Muhasebesi (BA 350) dersinde öğrendikleri içerikleri, karar vermede kullanılacak yeni araçlar ve yöntemlerle harmanlayarak maliyetle birleştirilmesi üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmektir. İşletmenin bilgi ve stratejisi ile yönetimin temel işlevlerinden biri olan yönetim kontrolünde maliyet bilgilerinin nasıl kullanılacağını göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkinlik tabanlı maliyetleme yöntemini geleneksel maliyetleme yöntemlerinden ayırarak uygulayabilir.
  • Maliyet bilgilerini çeşitli tekniklerle fiyatlandırma kararlarında kullanabilır.
  • Sorumluluk muhasebesini dikkate alarak genel bütçe hazırlayabilir.
  • Standart maliyetleri tanımlayabilir.
  • Yönetim kontrolü için varyans analizi (doğrudan maliyet, genel masraf, verim, operasyonel varyanslar) gerçekleştirebilir.
  • Satış değişkenlerini kullanarak müşteri karlılığını analiz edebilir.
  • Hem kamu hem de özel kuruluşlarda performans ölçümü ve kontrolünün temellerini anlayabilir.
  • Transfer fiyatlandırması ile bölüm performansını ölçebilir.
Ders Tanımı Bu ders, işletme stratejisinin yönetim muhasebesi yöntemlerini nasıl etkilediğini ve maliyet bilgilerinin yönetim kontrolünde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Dersin konuları yönetim kontrolü, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı yönetim, yaşam döngüsü maliyetlemesi, hedef maliyetleme, iş hacmi muhasebesi ve çevre muhasebesi, genel bütçeler ve sorumluluk muhasebesi, standart maliyetleme, esnek bütçeler ve varyans analizi gibi fiyatlandırma stratejilerinin temelleri, müşteri karlılık analizi ve satış varyansları, transfer fiyatlandırması ve hem özel hem de kamu kuruluşları için performans ölçümü ve kontrolünün temellerinden oluşmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Muhasebesine Genel Bakış Ders paketinin ilgili bölümü
2 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Yönetim Bölüm 5
3 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Yönetim Bölüm 5
4 Fiyatlandırma Stratejileri: Yaşam Döngüsü Maliyetlemesinin Etkileri, Hedef Maliyetleme, Verimlilik Muhasebesi, Çevresel Muhasebe Bölüm 12-18
5 Fiyatlandırma Stratejileri: Yaşam Döngüsü Maliyetlemesinin Etkileri, Hedef Maliyetleme, Verimlilik Muhasebesi, Çevresel Muhasebe Bölüm 12-18
6 Ara sınav / Genel Bütçeler ve Sorumluluk Muhasebesi Bölüm 6
7 Genel Bütçeler ve Sorumluluk Muhasebesi Bölüm 6
8 Esnek Bütçeler, Standart Maliyetleme: Varyans Analizi ve Yönetim Kontrolü - Doğrudan maliyet, genel gider, getiri, operasyonel varyanslar Bölüm 7-8
9 Esnek Bütçeler, Standart Maliyetleme: Varyans Analizi ve Yönetim Kontrolü - Doğrudan maliyet, genel gider, operasyonel varyanslar Bölüm 7-8
10 Esnek Bütçeler, Standart Maliyetleme: Varyans Analizi ve Yönetim Kontrolü - Doğrudan maliyet, genel gider, operasyonel varyanslar - Sunumlar Bölüm 7-8
11 Müşteri Kârlılık Analizi ve Satış-Varyans Analizi (Satış karması, Miktar varyansları) - Sunumlar Bölüm 14
12 Müşteri Kârlılık Analizi ve Satış-Varyans Analizi (Satış karması, Miktar varyansları) - Sunumlar Bölüm 14
13 Transfer Fiyatlandırması ve Yönetim Kontrolü - Bölümsel performansın ölçülmesi - Sunumlar Bölüm 22
14 Performans Ölçümü ve Kontrolünün Temelleri - Teknik ve Davranışsal Yönler - Özel ve Kamu Kuruluşları - Sunumlar Ders paketinin ilgili bölümü
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Horngren, C. T., Sundem, G. L., Burgstahler, D., Schatzberg, J. (2014). Introduction to management accounting. Boston: Pearson Education Limited 16th ed. ISBN-13: 987-0-273-79001-3

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Available as ebook at the Library

Management Accounting : Principles and Applications

Coombs, Hugh ; Jenkins, D Ellis ; and more   SAGE Publications  SAGE Publications   2005

ISBN: 97814129084369781847877116

 

2. Available as ebook at the Library

The Price Advantage

Baker, Walter L. ; Marn, Michael V. ; and more   John Wiley & Sons, Incorporated  John Wiley & Sons, Incorporated   2010

ISBN: 97804704817769780470632987

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
13
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
38
38
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.