Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

2020-2021 Ders Tanıtım Bilgileri düzenlemeleri 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.

2020-2021 önceki dönem bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Dersin Adı
Denetim ve Güvence
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 306
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  BA 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Denetim ve güvence alanında bir giriş dersi olan ACC 403, özellikle Muhasebe, deneitm ve bunlarla ilgili alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Derste öğrencilere denetim ve güvenceye alanına ilişkin temel kavram ve uygulamalar uluslararası dennetim standartlarına uygun olarak anlatılacaktır. Ayrıca derste yaşanmış vakalardan yararlanılarak, mesleki etik kuralların eksik, mesleki yargının yanlış kullanımından ve mesleğin kendi kendisini düzenlemesinden doğan sorunlara da değinilecektir. (Bu dersin içeriği ACCA tarafından akredite edilmiştir.)
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Denetimin toplumdaki rolünü ve önemini kavrayabileceklerdir.
  • Denetime ilişkin temel kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • Uluslararası Denetim Standartları'na göre denetim süreçlerini uygulayabileceklerdir.
  • Mesleki etik kuralların önemini anlayabileceklerdir.
  • Denetimle ilgili süreçlerde gerekli olan kritik düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
  • Kişilerarası iletişim yetenekerini geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders denetim ve güvence alanına ilişkin giriş düzeyinde bir derstir. Derste denetim alanındaki uluslararası gelişmeler ve standartar, denetim pazarını etkileyen faktörler, denetçilerin verebileceği hizmet çeşitleri ile denetim sürecinin aşamaları olan sözleşmenin kabulü, işletmenin analizi, risk ve önemlilik testleri, iç kontrollerin değerlendirilmesi, analitik prosedürler, kanıt toplama, denetim raporunun hazırlanması ve sunulması gibi temel denetim konuları işlenecektir. Derste ayrıca kurumsal yönetimin temellerine de değinilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Denetime Genel Bakış -– Gelişmeler ve Standartlar Denetim Tanımı, Uluslararası Denetim Standartları (ISA – UDS), Denetimin Kısıtları, İşletme Riski ve Denetim Riski, Finansal Tablolardaki Riskler, Hesap Bakiyeleri ve Diğer Açıklamalar, Denetim Türleri, Yönetimin Beyanı ve Denetimin Amaçları, Standart Denetim Süreci, Uluslararası Denetim Firmaları 1. Bölüm
2 Denetim Pazarı -- Arz ve Talep, Denetim Düzenlemeleri, Denetim Kalitesi, Profesyonel Muhasebeciler için Etik (IFAC) Kodları 2. ve 3. Bölüm
3 Denetim Hizmetleri -- Denetim Hizmetlerinin Uluslararası Çerçevesi, Güvence Yükümlülüğünün Öğeleri, Güvence Yükümlülüğünde Genel Yaklaşımlar, Denetim ve Geçmiş Yıllara İlişkin Finansal Bilgilerin İncelenmesi, Geçmiş Yıllara İlişkin Finansal Bilgilerin İncelenmesinden farklı olarak Güvence Yükümlülüğü 4. Bölüm
4 Müşteri Kabulü -- Müşteri Geçmişinin Değerlendirilmesi, Belirli Etik ve Yeterlilik Gerekliliklerini Karşılayabilme Durumu, Denetimde Diğer Profesyonellerden Yararlanma, , Önceki Denetçilerle İletişim, Sözleşme Önerisi ve Denetim Sözleşmesi. 5. Bölüm
5 İşletmeyi Tanımak, Risk Değerlendirmesi, Önemlilik -- Planlama: Denetim Sürecinin 2. aşaması., İşletmeyi ve Çevresini Anlamak, Kanıt temelli Risk Değerlendirmesi, Risk Türleri, Önemliğin Belirlenmesi 6. Bölüm
6 İç Kontrol ve Kontrol Riski -- İç Kontrolun Tanımı, İç Kontrolün Önemi, İç Kontrolün Öğeleri, Kontrol Çevresi, Risk Değerlendirmesi, Bilgi Sistemleri, İletişim, İlgili İş Süreçleri, Kontrol Faaliyetleri, Kontrolün İzlenmesi, İç Kontrolların Tasarımı 7. Bölüm
7 Kontrol Riski, Denetim Planlaması ve Kontrolün Test Edilmesi -- İç Kontrolları Anlamak, Değerlendirmek, Test etmek, Kontrol Riskini Değerlendirmek, Dökümante Etmek, Risk Değerlendirmesine Verilen Cevaplar, Planlamaya İlişikin Memorandum Hazırlanması ve Denetim Planı, Kontrolların Testi 8. Bölüm
8 Analitik Prosedürler -- Analitik Gözden Geçirme Süreci, Beklentilerin Formülizasyonu, Analitik Prosedürler, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Denetim Teknikleri (CAATs), Genel Denetim Yazılımı (GAS), Veri Madenciliği Yoluyla Analitik Prosedürler 9. Bölüm
9 Esas Test ve Kanıtlar -- Kanıtın Temelleri, Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı, Denetim Prosedürleri, Denetim Kanıtı Elde Etmek için Kullanılan Denetim Prosedürleri 10. Bölüm
10 Denetim Örneklemesi ve Seçilen Diğer Test Prosedürleri 10. Bölüm’ün Eki
11 Denetimin Tamamlanması -- Kalite Kontrol, Kanıtların Değerlendirilmesi, Bilanço Tarihinden Sonradan Ortaya Çıkan Olayların Tesbit Edilmesi ve Gözden Geçirilmesi, Finansal Tabloların ve Dğer Raporların Gözden Geçirilmesi, Kapanış İşlemleri, İşletmenin Sürekliliği Sorunları, Ortaklar için için Önemli Hususlar, Yönetim Kuruluna Raporlama 11. Bölüm
12 Denetim Belgelenmesi ve Çalışma Kağıtları 11. Bölüm’ün Eki
13 Denetim Raporlaması ve İletişim -- Denetim Raporunun Temel Öğeleri, Denetçi Görüşü İçeren Rapor Türleri, Denetçi Görüşünü Etkilemeyen Meseleler, İşletme Yöneticileri ile İletişim 12. Bölüm
14 Kurumsal Yönetim 14. Bölüm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Auditing and Assurance Services, Global Edition, 17th Edition

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.