Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Tabloların Analiz Esasları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 402
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  BA 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ögrencileri finanal tabloları analiz etmeye ve yorumlaya hazırlamaktır. Dersteki temel bakıs açısı, finansal tabloların çesitli kullanıcılar açısından analiz edilmesidir. Derste finansal tabloların işletme analizinde, stratejik karar vermede, işletme stratejilerinin geliştirilmesinde ve performans değerlendirmedeki kullanımına odaklanılmaktadır. Bu ders ögrencilerin muhasebe ve finans bilgilerini gözden geçirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda analitik becerilerini de güçlendirmelerine destek olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çesitli kullanıcıların gözüyle finansal tabloları (kapsamlı gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu, özkaynak degisim tablosu ve dipnotlar) anlayabilecektir.
  • Finansal tablo analizinin temeli olarak isletme ve sektör analizinin önemi açıklayabilecektir.
  • Oran analizi, nakit akış analizi, öngörümleme yöntemleri gibi araçlarla işletmenin performansını analiz edebilecektir.
  • Bir şirketin finansman, yatırım ve operasyonel stratejilerini kavrayabilecektir.
  • Analitik becerilerini geliştirebilecektir.
  • Şirket değerini değerlendirmek için farklı araç ve teknikler uygulayın.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere finansal tablo analizi yöntemlerini tanıtmaktadır. Ele alınan konular oran analizi, ortak büyüklük analizi, karşılaştırmalı analiz, raporlama ortamı, muhasebe analizi, finansman analizi, yatırım ve işletme faaliyetleri, nakit akışı, kârlılık, ileriye dönük analiz ve kredi analizidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tablo Analizine Genel Bakış - İş analizi ve analiz araçlarına giriş - oran analizi, yüzdelerle hesaplama analizi, karşılaştırmalı analiz Chapter 1
2 Finansal Tablo Analizine Genel Bakış - İş analizi ve analiz araçlarına giriş - oran analizi, yüzdelerle hesaplama analizi, karşılaştırmalı analiz Chapter 1
3 Finansal Raporlama ve Analiz - Raporlama ortamı, muhasebe analizi Chapter 2
4 Finansal Raporlama ve Analiz - Raporlama ortamı, muhasebe analizi Chapter 2
5 Finansman Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi - Pasif kalemlerin analizi, koşullu borçların kiralanması, bilanço dışı finansman ve özkaynakların analizi Chapter 3
6 Finansman Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi - Pasif kalemlerin analizi, koşullu borçların kiralanması, bilanço dışı finansman ve özkaynakların analizi Chapter 3
7 Yatırım Faaliyetlerinin Analizi - Mevcut, uzun vadeli, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların analizi Chapter 4
8 Yatırım Faaliyetlerinin Analizi - Şirket içi yatırımların analizi Chapter 5
9 Ara sınav
10 İşletme Faaliyetlerinin Analizi - Gelir, kar ve giderlerin analizi Chapter 6
11 Nakit Akışı Analizi Chapter 7
12 Yatırım Getirisi Sermayesi ve Kârlılık Analizi Chapter 8
13 Öngörümleme yöntemleri Chapter 9
14 Kredi Analizi - Likidite ve ödeme gücü analizi Chapter 10
15 Özkaynak Analizi ve Değerlemesi Chapter 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Financial Statement Analysis, 10th Edition, by K. R. Subramanyam, John Wild., McGrawhill, 2009

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
173

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.