Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal Yönetim Semineri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 430
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kurumsal yönetimin (kurumal yönetişim) temel kuram ve uygulamalarını öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilere şirketlerin ve paydaşlarının kurumsal yönetimle ilgili olarak karşılaştıkları yasal ve etik sorunları analiz edebilecekleri ve tartışabilecekleri interaktif bir sınıf ortamı sağlanacaktır. Sınıf tartışmalarının bir kısmı öğrencilerin bireysel ya da grup olarak ve Türk şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarından örnekleri esas alarak hazırlayacakları projelerin tsunum ve tartışılmasına ayrılacaktır. Ders özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardaki kurumsal yönetişim konularına odaklanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • OECD’nin Kurumsal Yönetim İlkelerini yorumlayabileceklerdir.
  • Türkiye’deki kurumsal yönetimle ilgili mevzuatı açıklayabileceklerdir.
  • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal yönetim sorunlarının farklı yönlerini tartışabileceklerdir.
  • Kurumsal yönetim ve şirket yönetimi farkını tanımlayabileceklerdir.
  • İyi bir kurumsal yönetim uygulamasında yönetim kurulunun rolünü tartışabileceklerdir.
  • Önemli şirket skandallarını kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak değerlendirebileceklerdir.
  • Yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştireceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere öncelikle OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerini tanıtacaktır. Dersin içeriğine yönetim kurulunun rolü, finasal raporlama ve bağımsız denetim, ortaklık yapısı, kurumsal yönetim derecelendirmesi gibi kurumal yönetim mekanizmaları ile şirket skandallarından korunmak için iyi bir kurumsal yönetim sistemine sahip olmanın gerekliliği gibi konular dahil edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Yönetime Giriş 1. Bölüm
2 Uluslararası Kurumsal Yönetim 2. Bölüm
3 Yönetim Kurulu: Görev ve Sorumlulukları 3. Bölüm
4 Yönetim Kurulu: Seçim, Ödemeler ve Fesih 4. Bölüm
5 Yönetim Kurulu: Yapısı ve Sonuçları 5. Bölüm
6 Örgütsel Strateji, İş Modelleri ve Risk Yönetimi 6. Bölüm
7 Finansal Raporlama ve Dış Denetim 10. Bölüm
8 Ara Sınav
9 Kurumsal Kontrol için Pazar 11. Bölüm
10 Kurumsal Hissedarlar ve Eylemci Yatırımcılar 12. Bölüm
11 Kurumsal Yönetim Derecelendirme 13. Bölüm
12 Öğrencilerin Proje Sunumları ve Tartışmalar Önerilen Okumalar
13 Öğrencilerin Proje Sunumları ve Tartışmalar Önerilen Okumalar
14 Öğrencilerin Proje Sunumları ve Tartışmalar Önerilen Okumalar
15 Öğrencilerin Proje Sunumları ve Tartışmalar Önerilen Okumalar
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı Corporate Governance Matters - A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences, Larcker / Tayan, 2011, Pearson
Önerilen Okumalar/Materyaller OECD’s Corporate Governance Principles CG related Turkish Regulation including Commercial Code of Turkey, Capital Markets Law, Banking Law, etc

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.