Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Muhasebe ve Denetim Semineri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 440
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin muhasebe ve denetimle ilgili teorik bilgilerini güçlendirmeyi, güncel muhasebe ve denetim konularını tartışmalarını sağlamayı ve sunum becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu dersle öğrenciler aynı zamanda gerçek yaşam deneyimleri ile teorik bilgilerini birleştirme şansı elde edeceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebeyle ilgili güncel gelişmeleri açıklayabileceklerdir.
  • Denetimle ilgili güncel konuları açıklayabileceklerdir.
  • Sermaye piyasalarında muhasebe, denetim ve kurumsal yönetimin rolünü değerlendirebileceklerdir.
  • Sunum yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
  • Kişilerarası iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Muhasebe ve denetim alanındaki güncel konular doğrultusunda derste tartışılacak konular öğrenciler ve öğretim elemanı tarafından dönem başında birlikte belirlenecektir. Öğrencilerden derste işlenen konulardan bir tanesini hazırlanarak sunmaları istenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebe ve Denetimde Güncel Gelişmelere Genel Bakış
2 Muhasebe ve Denetimde Güncel Gelişmelere Genel Bakış - Dönemde tartışılacak konuların belirlenmesi Önerilen Okumalar
3 Tartışma Konusu I Önerilen Okumalar
4 Konuk Konuşmacı Önerilen Okumalar
5 Tartışma Konusu II Önerilen Okumalar
6 Şirket Gezisi Önerilen Okumalar
7 Tartışma Konusu III Önerilen Okumalar
8 Ara Sınav Önerilen Okumalar
9 Şirket Gezisi Önerilen Okumalar
10 Tartışma Konusu IV Önerilen Okumalar
11 Tartışma Konusu V Önerilen Okumalar
12 Tartışma Konusu VI Önerilen Okumalar
13 Tartışma Konusu VII Önerilen Okumalar
14 Öğrencilerin Sunumları Önerilen Okumalar
15 Öğrencilerin Sunumları Önerilen Okumalar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.