Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Yönetim Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders temel maliyet ve yönetim muhasebesi bilgisine sahip öğrencierin ileri düzeyde stratejik yönetimsel kararlarda kullanabilecekleri yönetim muhasebesi tekniklerine ilişkin bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste muhasebecilerin, modern iş çevresiin gereklerinden olan fonksiyonlararası ekiplerin birer parçası olduklarına vurgu yapılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliyet tahminlemesi yapabileceklerdir.
  • Değer zinciri bakış açısıyla maliyet analizi yapabileceklerdir.
  • Kapasite maliyetlerini hesaplayarak atıl kapasitenin analizini yapabileceklerdir.
  • Yalın üretim sistemlerinde maliyetlendirmeyi analiz edebilecekler.
  • Çevresel maliyetlerin raporlamasını yapabileceklerdir.
  • Kalite maliyetlerini analiz ederek raporlayabileceklerdir.
  • Hissedarlar için değer yaratma sürecini analiz edebileceklerdir.
  • Karar verme, yorum yapma ve analitik yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı İleri düzey yönetim muhasebe dersi şu konuları içermektedir: strateji ve yönerim muhasebesi ilişkisi, kalite maliyeti, kapasite maliyet, ve çevresel maliyetlerin ölçülmesi ve yönetilmesi, yalın üretim ortamında maliyet analizi, maliyet tahmini, değer zinciri maliyetlerinin analizi, iş süreçlerinin yeniden yapılanması, hedef maliyetleme, hissedar değerini arttırma sürecinin yönetimi ve kontrolu ile ortak hizmet merkezlerinin maliyetlerini yönetme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Strateji ve Yönetim Muhasebesi Önerilen Okumalar
2 Maliyet Tahminleme Önerilen Okumalar
3 Değer Zinciri Maliyetleri Önerilen Okumalar
4 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Önerilen Okumalar
5 Hedef Maliyetleme Önerilen Okumalar
6 Hedef Maliyetleme- Vaka Analizi Önerilen Okumalar
7 Kapasite Maliyetlerinin Analizi Önerilen Okumalar
8 Ara Sınav Önerilen Okumalar
9 Kalite Maliyetlerinin Analizi Önerilen Okumalar
10 Kalite Maliyetlerinin Analizi- Vaka Analizi Önerilen Okumalar
11 Çevre Maliyetlerinin Analizi Önerilen Okumalar
12 Yalın Üretim Çağında Yönetim Muhasebesi Önerilen Okumalar
13 Yalın Üretim Çağında Yönetim Muhasebesi Önerilen Okumalar
14 Hissedarlar için Değer Yaratma Süreci – Ölçme ve Yönetme Önerilen Okumalar
15 Hissedarlar için Değer Yaratma Süreci – Ölçme ve Yönetme Önerilen Okumalar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Management Accounting: A Strategic Focus, Shahid Ansari, Janice Bell, Thomas Klammer, 2004, Cengage learning.
Önerilen Okumalar/Materyaller Statements of Management Accounting, IMA (Institute of Management Accountants), http://www.imanet.org/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.