Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ACC 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Özellikli Sektörler için Muhasebe
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ACC 460
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kurumların faaliyet alanları ve yönelimleri farklı muhasebe ve denetim uygulamalarını gerektirebilmektedir. Bu derste öğrenciler seçilmiş bazı sektörlerdeki muhasebe, finansal raporlama ve denetimle ilgili özellikli uygulamalar konusunda detaylı bir bilgi alacaklardır. Konular hem yerel hem de uluslararası muhasebe uygulamaları dikkat alınarak karşılaştırmalı olarak tartışılacakır. Öğrenciler alan çalışması yoluyla hazırladıkları projeleri sunarak derse aktif olarak katılacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Madencilik sektöründeki muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Tarım işletmelerinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Bankacılık sektöründeki muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
  • İnşaat sektöründeki muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Kar amacı gütmeyen kurumlardaki muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Alan çalışması ve sunumlar yoluyla iletişim ve sunum yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Ders bankacılık, tarım, hayvancılık, madencilik, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile kar amacı gütmeyen kurumlardaki muhasebe, finansal raporlama ve denetime ilişkin özellikli konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özellikli sektörlerde finansal raporlamaya giriş Ders notları
2 Tarım işletmlerinde muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
3 Canlı varlıklar sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
4 Madencilik sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
5 Madencilik sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
6 İnşaat sektöründe sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
7 İnşaat sektöründe sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
8 Ara Sınav
9 Bankacılık sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
10 Bankacılık sektöründe muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
11 Kar amacı gütmeyen kurumlarda muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
12 Kar amacı gütmeyen kurumlarda muhasebe, finansal raporlama ve denetimde özellkli konular Ders notları
13 Öğrencilerin sunumları ve sınıf tartışmaları
14 Öğrencilerin sunumları ve sınıf tartışmaları
15 Öğrencilerin sunumları ve sınıf tartışmaları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Ders notları öğretim elemanı tarafından verilecektir.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.