Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 125 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Dinamikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 125
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletme çevresini oluşturan unsurlar ve bu unsurların örgütlerin işleyişine etkileri, temel işletme fonksiyolarının etkin, etkili ve etiğe bağlı örgütlerin oluşmasındaki rolleri ve etkin bir yöneticiliğin temel ilkeleri konusunda bilgi ve anlayış geliştirilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir işletme için paydaş analizi yapabileceklerdir.
  • İşletmenin fonksiyonlarını anlayacaklardır.
  • İşletme ortamında bireyleri yönetmenin temellerini anlayacaklardır.
  • İşletmelerde etiğin neden gerekli olduğunu anlayacaklardır.
  • Bir takım çalışmasında temel rollerin neler olduğunu saptayabileceklerdir.
  • İşletmenin tüm paydaşları için bilgi sağlamaları bakımından muhasebe, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerekliliğini anlayacaklardır.
Ders Tanımı Bu derste işletmelerin amacı, türleri ve fonksiyonları, paydaş analizi, işletmeleri etkileyen sosyoekonomik, demografik, teknolojik, çevresel, rekabetçi, politik ve yasal faktörler, örgütsel yapı, örgüt kültürü, kurumsallaşma, sosyal sorumluluk, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar ele alınmaktadır.İşletmelerin beşeri yanına vurgu yapabilmek için işyerinde bireyleri ve takımları yönetme, işletmede iletişim ve etik davranışa olan ihtiyaç da bu derste ele alınmaktadır. Bu ders ayrıca muhasebe, denetim, iç kontrol ve bunları destekleyen bilgi teknolojilerinin önemli rolüne de bir giriş yapılmasını sağlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 İşletme örgütlerinin amacı ve türleri Ders paketinin ilgili bölümü
3 Paydaş analizi Ders paketinin ilgili bölümü
4 İşletmeyi etkileyen faktörler: Sosyoekonomik, demografik, teknolojik, çevresel, rekabetçi, politik ve yasal faktörler Ders paketinin ilgili bölümü
5 İşletmeyi etkileyen faktörler: Sosyoekonomik, demografik, teknolojik, çevresel, rekabetçi, politik ve yasal faktörler Ders paketinin ilgili bölümü
6 Örgütsel yapı, örgüt kültürü ve kurumsal yönetişim Ders paketinin ilgili bölümü
7 Modern İşletme Kavramları: Sosyal sorumluluk, şeffaflık, sürdürülebilirlik Ders paketinin ilgili bölümü
8 İşletmenin İşlevleri - İşletme raporlaması ihtiyacı, finansal ve finansal olmayan bilgiler Ders paketinin ilgili bölümü
9 Muhasebe ve denetimle ilgili düzenlemelere genel bakış Ders paketinin ilgili bölümü
10 İç kontrol, dolandırıcılık önleme ve bilgi teknolojisi Ders paketinin ilgili bölümü
11 Çalışanları ve ekipleri liderlik etme ve yönetme Ders paketinin ilgili bölümü
12 İşletmelerde iletişim - Kişisel etkinlik ve iletişim becerileri Ders paketinin ilgili bölümü
13 İşletmelerde Etik - Örgütsel etik kuralları Ders paketinin ilgili bölümü
14 İşletmelerde Etik - Uygulamalı bir iş etiği alanı olarak muhasebe Ders paketinin ilgili bölümü
15 Vaka çalışması - İşletmelerde Etik Ders paketinin ilgili bölümü
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Business in Action 8th ed. C.L. Bovée and J.V. Thill (8th ed.) Pearson  ISBN-10:1-292-16063-2   ISBN-13:978-1-292-16063-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
6
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.