Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 238 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 238
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders vergi konusuna giriş düzeyindedir. Temel amacı öğrencilerin vergi ve arasındaki ilişkiyi hem teorik hem pratik çerçevede kavramasını sağlamaktır. Vergilendirmenin genel esasları ile Türk Vergi Kanunlarının genel çerçevesi öğretilecektir Vergi muhasebesi uygulamaları yapılacaktır. Verginin işletme kararlarını etkileyen stratejik yönlerini analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vergilendirme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.a
  • Türk vergi kanunlarını ana esaslarını açıklayabilir.
  • Vergi muafiyet ve istisnaları analiz edebilir.
  • Muhasebe ve vergi ilişkisini tanımlayabilir.
  • Mükelleflerin defter ve kayıt yükümlülüklerini açıklayabilir.
  • Vergi planlaması, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı kavramlarını sınıflandırabilir.
  • Vergi Cezaları ve vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını tartışabilir.
  • Çifte vergilendirme kavramını ve önleme yollarını uygulayabilir.
Ders Tanımı Vergi kavramı, vergilendirmenin temel ilkeleri, vergilendirme süreci, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi, harcama vergileri (KDV, ÖTV), servet vergileri (veraset ve intikal vergisi ve motorlu taşıt vergisi) gibi temel vergi kanunları, vergi muafiyet ve istisnaları, vergi denetimi, vergi planlaması, vergiden kaçınma, vergi cezaları, vergi ihtilaflarının çözüm yolları, çifte vergilendirme ve önlenmesi ile vergi muhasebesi uygulamalarına ilişkin konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Vergi Kavramları Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss.1-15
2 Vergilendirme Süreci Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss17-33
3 Gelir Vergisi - Konusu, Tam ve Dar Mükellefiyet, Gelirin Unsurları Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 93-192
4 Gelir Vergisi - Muafiyet ve İstisnalar, Vergiye Tabi Gelir ve Vergi Yükümlülüğünün Hesaplanması Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 193-218
5 Kurumlar Vergisi – Konusu, Tam ve Dar Mükellefiyet, Muafiyet ve İstisnalar Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 219-251
6 Kurumlar Vergisi - Vergiye Tabi Kar ve Vergi Yükümlülüğünün Hesaplanması Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 252- 267
7 Harcama Vergileri - Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi, Konusu, Mükellefiyet, Muafiyet ve İstisnalar Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 269-300
8 Ara Sınav
9 Harcama Vergileri -- Vergi İndirme Mekanizması, KDV Yükümlülüğünün Hesaplanması Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 301-312
10 Servet Vergileri - Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi, Konusu, Mükellefiyet, Muafiyet ve İstisnalar, Vergi Yükümlülüğün Hesaplanması Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 321-350
11 Mükelleflerin Defter ve Kayıt Yükümlülükleri Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 35- 46
12 Vergi Planlaması, Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçırma, Vergi Denetimi Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 49-62
13 Vergi Kabahat ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020 ss 83-92
14 Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Önlenmesi Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ahmet Başpınar, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020, ISBN 978-975-8889-16-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Turkish Taxation System, The Republic of Turkey Ministry of Finance Revenue Administration Publications, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

X
8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.