Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 252 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Muhasebe II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 252
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, finansal performans tablosu (gelir tablosu) ve finansal durum tablosu (bilanço) gibi finansal tabloların hazırlanması için muhasebenin temel kavram ve ilkelerini daha detaylı olarak analiz etmektir. Dersin temel amacı öğrencilerin finans ve muhasebe derslerinde de kullanacakları muhasebe bilgilerinin anlamlarını anlatmak ve karar vericilerin bu bilgileri nasıl kullandıklarını göstermektir. Ders boyunca öğrencilere muhasebenin temel kavramları öğretilecek böylelikle muhasebe bilgilerinin yönetici seviyesinde kullanımı anlatılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmelerin varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, giderler ve gelirlerine ilişkin temel muhasebe uygulamalarını yapabilecektir.
  • Günlük defter kaydı, T hesapları (büyük defter), mizan (hataları belirleme ve düzeltme dahil), değerleme ve kapanış kayıtlarını hazırlayabilecektir.
  • Temel finansal tabloları hazırlayabilecektir.
  • Finansal bilgilerin özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Finansal tabloları yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere muhasebenin temel fonksiyonlarını temel finansal tabloların hazırlanması süreci dahil öğretmek amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerine işletmelerin karar verme süreçlerinde dikkate almak durumunda oldukları finansal verileri ve tabloları ve bu tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkelerini, usullerini tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tabloları hazırlamak ve analiz etmek için gerekli muhasebe süreci ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebeye Giriş
2 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar Bölüm 1 – Finansal Tablolar
3 Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bölüm 9 – Maddi Duran Varlıklar, Tabii Kaynaklar, & Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bölüm 9 – Maddi Duran Varlıklar, Tabii Kaynaklar, & Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 Yatırımlar ve Uluslararası Operasyonlar Bölüm 8 – Uzun Dönemli Yatırımlar
6 Yatırımlar ve Uluslararası Operasyonlar Bölüm 8 – Uzun Dönemli Yatırımlar
7 Finansal Yükümlülükler Bölüm 10 – Finansal Yükümlülükler
8 Finansal Yükümlülükler Bölüm 10 – Finansal Yükümlülükler
9 Özkaynaklar Bölüm 11 – Özkaynaklar
10 Özkaynaklar Bölüm 11 – Özkaynaklar
11 Nakit Akımları Bölüm 13 – Nakit Akımları
12 Nakit Akımları Bölüm 13 – Nakit Akımları
13 Finansal Tabloların Analizi Bölüm 14 – Finansal Tabloların Analizi
14 Finansal Tabloların Analizi Bölüm 14 – Finansal Tabloların Analizi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Financial & Managerial Accounting, Jan Williams and Mark Bettner and Joseph Carcello, 2021, 19th edition.

ISBN10: 1260247937
ISBN13: 9781260247930

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.