Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 255 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 255
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama, üretim ve finans gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve çeşitli kantitatif karar verme teknikleri kullanılarak bu modellerin çözümü ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiksel modellemeye ilişkin temel kavram ve teknikleri tanımlayabilecek.
  • İşletme problemlerini matematiksel olarak formüle edebilecek.
  • İşletme problemlerini çözmede doğrusal ve tamsayı programlama modellerini uygulayabilecek.
  • Kompleks matematiksel modellerin çözümünde bilgisayar programlarını kullanabilecek.
  • Belirlilik ve belirsizlik altında çeşitli karar problemlerini analiz edebilecek.
Ders Tanımı Bu derste özellikle işletme problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) ve değişik uygulama alanlarından örneklerle verilerek çözümler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başabaş Nokta Analizi Bölüm 1 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
2 Doğrusal Programlama: Modelleme ve Grafik Çözüm Bölüm 2 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
3 Doğrusal Programlama: Modelleme ve Grafik Çözüm Bölüm 2 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
4 Doğrusal Programlama: Duyarlılık Analizi Bölüm 3 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
5 İşletme Alanında Modelleme Örnekleri Bölüm 4 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
6 İşletme Alanında Modelleme Örnekleri Bölüm 4 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
7 Tam Sayı Programlama Bölüm 5 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
8 Tam Sayı Programlama Bölüm 5 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
9 Ara Sınav
10 Network Modelleri Bölüm 6 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
11 Network Modelleri Bölüm 6 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
12 Proje Yönetimi Bölüm 8 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
13 Proje Yönetimi Bölüm 8 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
14 Doğrusal Olmayan Programlama Bölüm 10 (Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition)
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition, Prentice Hall, New Jersey, ISBN-13: 978-0132752008

Önerilen Okumalar/Materyaller

Operations Research Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Fourth Edition, Thomson Books, ISBN-13: 978-0534380588

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
23
23
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.