Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 260
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders örgütlerin ne olduğu, nasıl işledikleri ve neden önemli olduklarıyla ilgilidir. Dersin amacı öğrencilerin örgütleri ve örgütsel yaşamı şekillendiren sosyal dinamikleri ve bağlamı anlamasına, örgütlerin içinde doğru aksiyon alabilmesine temel oluşturur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt ve yönetim dinamikleri hakkındaki temel bilgi ve teorileri tanımlayabilecektir,
  • Bireysel değişkenlerin iş performansı ve örgütsel bağlılığa etkisini grup ve örgütsel dinamikler etkisinde açıklayabilecektir,
  • Liderlerin ve yöneticilerin örgütlerin etkili bir biçimde işlemesindeki rollerini tartışabilecektir,
  • Örgütsel yaşamda ancak çalışan davranışlarını tam olarak anlayabilmekle çözülebilecek pek çok problemi listeleyebilecektir
  • Örgütlerde çalışan davranışları ve verimlilikle ilgili yaşanan sorunlara uygulanabilir çözümler önerebilecektir.
Ders Tanımı Ders yönetim teorilerine ve örgüt dinamiklerine dair güçlü bir temel oluşturulmasını sağlar. Yönetim tarihi ve örgütsel dinamiklerin incelenmesinin ardından, bireysel ve grup düzeyindeki değişkenlerin örgütsel çıktıları nasıl etkiledikleri ve birbirleri ile olan ilişkileri anlatılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı. Yönetim ve Organizasyon kavramlarının öğrenciler tarafından kendi kelimeleriyle ifade edilmesi. Örgütlerle tanışma; Metaforlar Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-1
2 Yönetim Kavramının Tarihsel Gelişimi Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Appendix A
3 Paydaşlar, Yöneticiler ve Etik; Enron Vakası; Etik Davranabilmek Üzerine Egzersizler Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-5
4 Örgüt Çevresi; Acme ve Omega Vaka Analizi Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-2
5 Örgüt Tasarımı ve Yapısı; Acme ve Omega Vaka Analizi (devam) Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-8
6 Korona Virüsü Nedeniyle Tatil
7 Örgüt Tasarımı ve Yapısı; Acme ve Omega Vaka Analizi (devam) Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-8
8 Örgüt Tasarımının Çevre, Teknoloji, Büyüklük ve Strateji ile İlişkisi; Acme ve Omega vaka Analizi (Devam) Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-9
9 Örgüt Kültürü; Acme ve Omega Vaka Analizi (devam) Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. Chapter-2
10 Ara Sınav
11 Davranışın Temelleri; İş Performansı ve Örgütsel Bağlılık Jason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, & Michael J. Wesson, Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, 2009, McGraw-Hill. Chapter-1-2-3
12 Motivasyon Jason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, & Michael J. Wesson, Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, 2009, McGraw-Hill. Chapter-6
13 İletişim & Liderlik Dinamiklerini Anlamak: Güç ve Politika Jason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, & Michael J. Wesson, Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, 2009, McGraw-Hill. Chapter-12-13
14 Liderlik Stilleri ve Davranışları Jason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, & Michael J. Wesson, Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, 2009, McGraw-Hill. Chapter-14
15 Final Sınavı Öncesinde Tekrar -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Jason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, & Michael J. Wesson, Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, 2009, McGraw-Hill.

Bateman, S.T & Snell, S. A. Management, Leading and Collaborating in a Competitive World, 11th ed., 2015, McGraw-Hill. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Ödev
1
40
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.