Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcılık ve İnnovasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 315
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Desrin amacı bireylerin, grupların, örgütlerin ve farklı kültürlerin yaratıcılığına dair geliştirilen teorik ve uygulamalı modellerin derinlemsine anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenci; örgütlerde inovasyonu nasıl ve nerede ortaya çıkarabilceklerinin ve inovasyonun rekabetçi avantaj sağlamada neden çok önemli olduğunu açıklayabilecektir,
  • Dersin sonunda öğrenci; öğrencilerin yaratıcılık ve inovasyonu nasıl teşvik edebileceklerini anlamaları ve dünyada yaratıcılıkları ile tanınan firmaların yöneticilerinin ve girişimcilerin yaratıcılık ve inovasyonu nasıl yönettiklerini yorumlayabilecektir,
  • Dersin sonunda öğrenci yaratıcı problem çözme ve karar verme tekniklerini açıklayabilecektir,
  • Dersin sonunda öğrenci yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden temel yönetim rollerinin ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir,
  • Dersin sonunda öğrenci inovasyon sürecinin temel ögelerini açıklayabilecektir,
Ders Tanımı Ders günün birinde yaratıcı ve yenilikçi bir örgütün parçası olmak veya yaratıcılığını nasıl kullanabileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnovasyon ve Yaratıcılığa Giriş Proje Detayları ve Grupların Oluşturulması, Referans Kitap: Konu 1 ve 31
2 Düşünce Yönetimi ve Zihin Haritaları Referans Kitap: Konu 3 ve 6 Makale: "Innovation: The Classic Traps", Kanter, Ödev 1
3 Yaratıcı Düşünme Teknikleri Referans Kitap: Konu 10; Makale: Produc Innovation, Brown ve Anthony, Ödev 1 Teslimi
4 Kurumsal İnnovasyon Yönetimi Atölye Çalışması: "Six Thinking Hats" Referans Kitap: Konu: 13 ve 30, Rapor:“Fostering Innovation Through a Diverse Workforce” by Forbes Insights
5 Marka ve İnnovasyon Referans Kitap: Konu 7, Makale “What makes brands great” by Interbrand; Ödev 2
6 Nöro (Beyinbilimi) Pazarlama: Tüketici İşgörüsü ve Duyu Yönetimi Kaynakça: Konu 27,“Why customer referrals can drive stunning profits” by P.Schmitt, B.Skiera and C.Bulte ; Ödev 2 teslimi ve Sunum
7 Ara Sınav
8 Konsept Geliştirme Rapor: “Better Branding: Building Strong Brands” by McKinsey & Company, Ödev 3
9 Marka İletişiminde Yaratıcılık Makale: “The Advertising Concept Book” by Pete Barry, Ödev 3 Teslim
10 İnovativ Markalar: Vaka Analizleri Kaynakça: Konu 26Makale: “The Innovator’s DNA” by Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen
11 Yaratıcı Sektör: Reklam Ajansları ve İş Ortakları Kaynakça : Konu 28; Makale: “How to get more effective advertising” by Ogilvy
12 Trend Yaratıcılar ve İlham Verenler, KOnuk Konuşmacı Ek C, Makale: "Design Thinking" by Tim Brown
13 Proje Sunumları
14 Genel Tekrar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders için hoca tarafından önerilen tüm kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
30
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
10
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
44
44
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.