Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 318
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Etik, yaşamı, davranışları ve doğrusunu yapmayı yöneten genel kurallardır. By derste amaç, öğrencilerin etiğin kurallarını benimseme, bunları kullanma ve izleme gereğinin, bunların neler olduklarının, nasıl oluştuklarının, ve iş dünyasındaki davranışların bunlardan etkilendiklerinin bilincine varmalarına yardımcı olmak. Böylece, iş yaşamının her cephesinde ve iş kararlarında bir yandan çevreyi de etkilerken, bu ilkeler doğrultusunda doğru davranışlarda bulunmak isteyen iş yöneticilerinin ve diğer idarecilerin var olmasını sağlamak amacıyla iş yaşamındaki davranışlar değişecektir. Nihai amaç, bir yandan kendini denetlemek becerisiyle donatılmış bir nesil yetiştirilirken, öte yandan bunların etik iş dünyası davranışlarını geliştirme görüşüne sahip olmalarını da sağlamak olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik düşünmenin bellibaşlı felsefeleri, kuramları ve uygulamalarını anlayacak, bunlarla ilgili görüşlerini paylaşabilecektir,
  • Etik sorunları inceleyebilecek, ve görüşlerini hem sözlü, hem de yazılı biçimde ifade edebileceklerdir,
  • Çeşitli etik alanlarına ilişkin eleştirel düşünce mekanizması oluşturabileceklerdir, vaka çalışmaları yoluyla bunların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarına da bakabileceklerdir,
  • Etik düşünüş tarzını iyi ahlaklı düşünme ve davranış alanları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda esnek bir şekilde uygulayabileceklerdir,
  • Çok geniş kapsamlı alan seçenekleri kullanarak "iyi" ilkeleri düşünebilecek, betimleyebilecek, oluşturabilecek ve uygulayabileceklerdir,
  • Kendi vaka çalışmalarını oluşturabileceklerdir..
Ders Tanımı İş Etiği, öğrencilerin, doğanın değiştirilmesi yoluyla insanların ve diğer yaşayan varlıkların üzerindeki dolaylı etkileri ve insanların bireysel ve sosyal davranışlarındaki etkileri de dahil, etik konusuna ilişkin düşüncelerini, anlayışlarını, ve uygulama davranışlarını değiştirme/geliştirme amacını güden bir derstir.Özetlemek gerekirse, dersin ana amacı etik düşünce, kavram ve uygulamaları, diğer insanlara karşı "iyi" davranışı koruyabilmek ve dolaylı olarak bütün canlılar için çevrenin korunması ile ilgili belli başlı felsefik yolları aktarmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Eğitine Giriş Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Chapter 1
2 İş Ahlakı Nereden Geliyor? Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Chapter 3
3 Ahlaki Düşüncenin Felsefi Kökleri ve Faydacı Yaklaşımlar Rachels, J., & Rachels, S. (2012). The Elements of Moral Philosophy 7e. McGraw Hill; Chapter 7 & 8
4 İş Ahlakına Dair Uluslararası Farklılıklar Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Chapter 10 Rachels, J., & Rachels, S. (2012). The Elements of Moral Philosophy 7e. McGraw Hill; Chapter 2
5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Chapter 2
6 Vaka analizi metodolojisi: Teori ve Uygulama Lecture Slides
7 Ara Sınav
8 Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Yönetim ve İnsan Kaynakları Ahlakı Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Case 16 Additional reading: Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. Chapter 12
9 Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Muhasebe Ahlakı ve Finansman Ahlakı Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Case 5 and 12 Additional reading: Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. Chapter 11
10 Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Pazarlama Ahlakı Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning; Case 3 Additional reading: Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. Chapter 10
11 Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Bilişim Teknolojileri Ahlakı Additional reading: Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. Chapter 13
12 Kaotik bir Çevrede Ekoloji, Sürdürülebilir Gelişim ve Küresel İşletmeler Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Cengage Learning. Case 13 Additional reading: Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. Chapter 14
13 Vaka Sunumları
14 Vaka Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Ferrell, O.C., Fraedrich, John, and Ferrell, Linda (2008). Business Ethics, Ethical Decision Making & Cases, Boston, MA: Prentice Hall.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Trevino, L. K., & Nelson, K. A. (2021). Managing business ethics: Straight talk about how to do it right. John Wiley & Sons. ISBN-10: 1119711002; ISBN-13: 978-1119711001

Rachels, J., & Rachels, S. (2012). The Elements of Moral Philosophy 7e. McGraw Hill. ISBN-10: 0077147987; ISBN-13: 9780077147983

Paliwal, M. (2006). Business ethics. New Age International. ISBN-10 8122418554; ISBN-13: 9788122418552

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.