Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 325 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Karar Verme Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 325
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere iş hayatında etkin ve doğru kararlar alabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Karar verme süreçleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir.
 • İmalat ve hizmet sektöründeki çeşitli karar verme problemlerini modelleyebileceklerdir.
 • Belirsizlik içeren problemler karşısında doğru kararlar verebileceklerdir.
 • Problemin yapısına göre doğru karar verme tekniğini belirleyebileceklerdir.
 • Çok kriterli problemlere çözüm getirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, iş dünyasında birçok farklı hedef barındıran ve belirsizlik içeren durumlarda, bireysel olarak veya grup halinde etkin ve doğru bir şekilde karar alınması için kullanılan teknikleri öğretmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İyi ve Etkin Kararı Tanımlama
2 Kurumlarda Verilen Kararlar
3 Belirsizlik Durumlarında Karar Verme Bölüm 12 - Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition, Prentice-Hall, New Jersey, ISBN-13: 978-0132752008
4 Karar Ağaçları Bölüm 2 - Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives, Gomes, M.I, Martins, N.C, CRC Press. ISBN: 978-0-367-44074-9
5 Çok Nitelikli Fayda Teorisi Bölüm 2 ve 3 - Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives
6 Çok Kriterli Karar Verme Modelleri: ELECTRE Bölüm 4 - Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives
7 Çok Kriterli Karar Verme Modelleri: AHP Bölüm 5 - Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives
8 Çok Kriterli Karar Verme Modelleri: TOPSIS Bölüm 6 - Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives
9 Vize Sınavı
10 Oyun Teorisi Modül E - Bölüm 12 - Introduction to Management Science
11 Karar Vermede Yardımcı Araçlar
12 Karar Vermede Yardımcı Araçlar
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 • Introduction to Management Science. Bernard W. Taylor III, Twelfth Edition, Prentice-Hall, New Jersey, ISBN-13: 978-0132752008
 • Mathematical Models for Decision Making with Multiple Perspectives, Gomes, M.I, Martins, N.C, (2022). CRC Press.
  ISBN: 978-0-367-44074-9 (hbk) ISBN: 978-1-032-16845-6 (pbk) ISBN: 978-1-003-01515-4 (ebk)
  DOI: 10.1201/9781003015154
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.