Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

2020-2021 Ders Tanıtım Bilgileri düzenlemeleri 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.

2020-2021 önceki dönem bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Dersin Adı
Örgütsel Davranış
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 330
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bireylerin ve/veya grupların örgüt içinde nasıl davrandıklarına ilişkin temel ilkeleri incelemek, bu ilkelerin bireysel performansı ve örgütsel etkililiği geliştirme yönünde yardımcı araçlar olarak nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • birey ve grup düzeyinde davranışı etkileyen psikolojik etmenleri tanımlayabilecektir.
  • bireysel performansı ve örgütsel etkililiği yükseltmek için gerekli olan örgütsel davranışları listeleyebilecektir.
  • örgütsel davranış ile ilgili teorik bilgiyi kullanarak örgütlerdeki ilişkileri ve insan davranışlarını açıklayabilecektir.
  • iş yaşamında insan davranışlarının temellerine ilişkin bilgileri kullanarak insan yönetimi ile ilgili ilkeler geliştirebilecektir.
  • yönetici veya çalışan olduğunda, çevresindeki bireylerin ve/veya grupların davranışlarını anlayabilmek, yorumlayabilmek ve bunlara bağlı olarak uygun davranışları gösterebilme becerisine sahip olacaktır.
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk
Ders Tanımı Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersle İlgili Genel Bilgilendirme: Çalışan davranışları hakkında ne biliyoruz ? Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
2 Konu 2: İş Performansı Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
3 Konu 3: Örgütsel Bağlılık Konu 4: İş Tatmini Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
4 Konu 6: Motivasyon Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
5 ARA SINAV I
6 Konu 9: Kişilik ve Kültürel Değerler Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
7 Konu 12: Grup Davranışı ve Takım Olma Süreçleri Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
8 Konu 12: İletişim ve İnsan Yüzü Belgeseli Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
9 Konu 13: Güç ve Müzakere, Müzakere oyunu Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
10 Konu 14: Liderlik Tipleri ve Davranışları Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
11 Konu 16: Örgüt Kültürü Colquitt, LePine, Wesson. Organizational Behavior, McGrawHill.
12 FİLM SUNUMU
13 Öğrenci Sunumları; Firma çalışanları ile örgütsel davranış hakkında mülakat
14 Öğrenci Sunumları; Firma çalışanları ile örgütsel davranış hakkında mülakat
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, powerpoint sunumlar, kişisel değerlendirme araçları, örnek olaylar, filmler ve belgeseller
Önerilen Okumalar/Materyaller Journal of Organizational Behavior, Academy of Management Journal of Applied Psychology, Journal of Personality and Social Psychology ve Occupational and Organizational Psychology .

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.