Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Girişimcilik Becerileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Derste temel olarak “girişimcilik” ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları işlenmektedir. Operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile küçük işletmelerdeki ilişkilerin yapısı bu dersin konu başlıklarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenci iyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiğini, girişimcinin belli başlı kişilik özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Dersin sonunda öğrenci yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir.
  • Dersin sonunda öğrenci girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklayabilecektir.
  • Dersin sonunda öğrenci global ekonomide girişimciliğin önemini değerlendirebilecektir.
  • Dersin sonunda öğrenci yeni işletme kurma sürecinde girişimcinin hazırladığ
Ders Tanımı Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Temelleri Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
2 Girişimcinin Aklından Geçenler: Düşünceden Gerçeğe Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
3 Stratejik Yönetim ve Girişimci Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
4 Farklı İşletme Çeşitleri ve Acentelik Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
5 Varolan bir İşletmeyi Satın Almak Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
6 Yönetim Başarısı için Güçlü bir Pazarlama Planı Oluşturmak Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
7 ETicaret ve Girişimcilik Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
8 Ara Sınav
9 Nakit Akışını Yönetmek Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
10 Başarılı bir Finansal Plan Hazırlamak Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
11 Kazanan bir İş Planı Oluşturmak Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
12 Borç ve Öz Sermaye Kaynakları Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
13 Doğru Yeri ve Planlamayı Seçme Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
14 Küresel Bakış Açısı ile Girişimcilik Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
15 Büyümekte olan Şirketi Yönetmek ve Planlamak Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, powerpoint sunumları

Önerilen Okumalar/Materyaller Journal of Organizational BehaviorAcademy of Management JournalAcademy of Management Review

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.