Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

2020-2021 Ders Tanıtım Bilgileri düzenlemeleri 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.

2020-2021 önceki dönem bilgilerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Dersin Adı
İşletmelerde Sosyal İçerme ve Çeşitlilik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 345
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası işgücünün etkisiyle demografik yapısının cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve ulusal köken gibi faktörler temelinde daha çeşitli çalışanları kapsayacak şekilde değişen işyerlerinde ve işgücü piyasalarındaki gelişmelere odaklanmayı amaçlar. Ders, işverenlerin içerme politikalarını, cinsiyet, ırk ve ulusal köken gibi etkenlere dayalı ayrımcılığın ve ayrıcalıkların neden var olduğunu ve farklı uluslararası şirketlerin bu değişimlere nasıl baktıklarını inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşyerlerinde ayrımcılığın temelinde yatan sebepleri analiz edebilirler.
  • İşgücünde ayrımcılığa uğrayabilecek farklı alt grupları tanımlayabilirler.
  • Cam tavan ve cam asansörü karşılaştırabilirler.
  • “Beyaz erkek ayrıcalığı” kavramını analiz edebilirler.
  • Farklı kültürlerin ayrıcalık ve ayrımcılığa yaklaşımlarını karşılaştırabilirer.
  • Pozitif ayrımcılık politikalarının bir işyerinde etkilerini tanımlayabilirler.
  • İşyerinde eşitlik sağlamak için devletin rolünü analiz edebilirler.
Ders Tanımı Bu ders ayrıcalık ve ayrımcılığın altında yatan teorik altyapıyı inceleyerek şirketlerin daha kapsayıcı olmaları için yapmaları gerekenleri analiz edecektir. Dersin ana amacı toplumsal cinsiyet, ırk, etnik ve ulusal köken gibi faktörler yüzünden ayrımcılığa uğrayan alt grupları tanımlamak ve işyeri dinamiklerini de bu grupların çerçevesinden değerlendirmektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası işgücü piyasalarının kısa tarihi Timothy J. Hatton and Jeffrey G. Williamson, Migration and the International Labor Market, 1850-1939, Routledge, 1994
3 Ayrıcalık ve ayrımcılık nedir? Judith Lorber, “Chapter 9: Separate and Not Equal: The Gendered Division of Paid Work” in Paradoxes of Gender Michael S. Kimmel and Abby L. Ferber, Introduction, Privilege: A Reader
4 Toplumsal Cinsiyet ve İşyeri Dinamikleri Judith Lorber, “Chapter 10: Guarding the Gates: The Micropolitics of Gender” in Paradoxes of Gender
5 İşyerinde Azınlıklar James R. Elliott and Ryan A. Smith, “Race, Gender and Workplace Power”, American Sociological Review, Vol. 69, no. 3, June 2004, pp. 365-386
6 Ayrımcılığı önlemekte devletin rolü Judith Lorber, “Chapter 11: The Visible Hand: Gender and the State” in Paradoxes of Gender
7 Pozitif Ayrımcılık Vaka Çalışması ABD örnekleri “Are Brad and Kristen More Likely to Be Hired Than Tyrone and Keisha: Case Studies in Affirmative Action”, Human Resources Industry White Paper, 2012 Accessible online at: https://www.hrperformancesolutions.net/hr-whitepaper-archive?article_id=35
8 Ara Sınav
9 Pozitif Ayrıcılık Film Gösterimi “White People” Belgesel gösterimi
10 Çeşitliliğin işletmelere etkileri Richard D. Bucher, Chapter 1: Diversity: An Overview, in Diversity Consciousness
11 Gelişmiş ülkeler ve kapsayıcılık Anthony Ferner et al, “Institutional theory and the cross-national transfer of employment policy: the case of ‘workforce diversity’ in US multinationals”, Journal of International Business Studies, May 2005, Vol. 36, Issue 3, pp. 304-321
12 Gelişmekte olan ülkeler ve kapsayıcılık Jee-Peng Tan, Kiong Hock Lee, Alexandria Valerio and Robert McGough, Workforce Development in Developing Countries: A Framework for Benchmarking, World Bank Report, 2011
13 Çeştliliği Yönetmek: Gelecek İçin Politikalar ve Zorluklar Groysberg & Connolly, Great Leaders Who Make the Mix Work, Harvard Business Review, September 2013
14 Sunumlar
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Richard D. Bucher; Diversity Consciousness: Opening Our Minds to People, Cultures and Opportunities, Pearson Publishing, 4th Edition, 2014, ISBN: 9780321919069

Richard D. Bucher and Patricia L. Bucher, Building Cultural Intelligence: 9 Essential Skills, Pearson Publishing, 2007, ISBN: 9780131738959

Judith Lorber, Paradoxes of Gender, Yale University Press, 1994, ISBN: 9780300064971

Michael S. Kimmel and Abby L. Ferber, Privilege: A Reader, Third Edition, Westview Press, 2013, ISBN: 978-0813348711

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.