Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 347 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Orta Düzey Muhasebe I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 347
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  BA 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm önkoşul olan Finansal Muhasebe dersinde işlenmiş olan muhasebe kayıtları ve finansal tablo hazırlamaya ilişkin konuların gözden geçirilmesine ayrılmıştır. İkinci bölüm öğrencilerin UFRS’nin Kavramsal Çerçevesi’nin UFRS’ye göre raporlamadaki rolü ve kullanımı ile UFRS temelli finansal raporların temel kavram ve içerikleri konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaya yöneliktir. Üçüncü bölümde ise iligli UFRS/UMS’ye atıf yapılarak varlık hesaplarının tanımlanması, değerlemesi ve sunumlarıyla ilgili daha detaylı analizler yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günlük defter, büyük defter, dönem sonu ve kapanış kayıtlarını yapabileceklerdir.
  • Büyük defter kayıtlarından hareketle geçici ve kesin mizan hazırlayabileceklerdir.
  • Kesin mizandan hareketle finansal tabloları hazırlayabilecekledir.
  • Nazım hesapları kullanabilecektir.
  • Kayıt süreciyle ilgili hataları tesbit edip düzeltebilecektir.
  • UFRS temelli finansal raporların (Kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, finansal durum tablosu, nakit akış tablosu) kalemlerini tanımlayabilecektir.
  • UFRS/UMS’leri kullanarak, nakit ve alacaklar, stoklar, maddi varlkları ve maddi olmayan varlıklarla tanıma, değerleme ve bilgi verme işlemlerini uygulayabilecektir.
  • UFRS/UMS’leri hükümlerini dikkate alarak amortisman, değer düşüklüğü ve itfa işlemlerini ilgili varlıklara uygulayabilecektir
Ders Tanımı Orta düzey bir muhasebe dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilere UFRS Kavramsal Çerçevesi’nin kullanımı ve UFRS temelli finansal raporların nasıl hazaırlanacğaına ilişkin daha detaylı bilgi vermek amaçlanmaktadır. Dersin konuları temel muhasebe ilkeleri, kayıt süreci, UFRS Kavramsal Çerçevesi, UFRS temelli finansal tabloların kavram ve içerikleri ile nakit ve alacaklar, stoklar, maddi varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve ilgili varlıklara uygulanmak üzere amortisman, değer düşüklüğü ve itfa işlemlerinden oluşmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal muhasebe ve muhasebe standartlarına genel bakış 1.Bölüm
2 Finansal raporlama için kavramsal çerçeve 2.Bölüm
3 Muhasebe kayıtlarına genel bakış – günlük defter ve büyük kayıtları, mizan, hataların düzeltilmesi, nazım hesaplar 3.Bölüm ve Ders notları
4 Muhasebe kayıtlarına genel bakış – günlük defter ve büyük kayıtları, mizan, hataların düzeltilmesi, nazım hesaplar 3.Bölüm ve Ders notları
5 Finansal tablolar- Gelir tablosu, Özkaynak değişim tablosu 4. ve 5. Bölüm
6 Finansal tablolar – Finansal durum tablosu ve Nakit akış tablosu 4. ve 5. Bölüm
7 Nakit ve alacaklar 7. Bölüm
8 Stokların değerlemesi – Maliyet temelli yaklaşım 8. Bölüm
9 Stokların değerlemesi – Değerlemeye ilişkin diğer konuları 9. Bölüm
10 Maddi duran varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması 10. Bölüm
11 Maddi duran varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması 10. Bölüm
12 Amortisman, değer düşüklüğü ve itfa 11. Bölüm
13 Amortisman, değer düşüklüğü ve itfa 11. Bölüm
14 Maddi olmayan varlıklar 12. Bölüm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Intermediate Accounting IFRS, 4th Edition, by Kieso, Weygandt and Warfield, Wiley, 2020, ISBN-13 978-1-118-44396-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill, ISBN 9780077145934

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

X
8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.