Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 348 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Orta Düzey Muhasebe II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 348
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  BA 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Orta Düzey Muhasebe I dersinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı, BA 341’de ele alınanlardan daha karmaşık muhasebe ve raporlama konularına vurgu yaparak, temel UFRS/UMS’lerin daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu dersle aynı zamanda daha çok grup şirketleri muhasebesi konularını içeren ileri muhasebe konuları için de bir temel oluşturulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, karşılıklar (provizyonlar) ve koşullu borçlara ilişkin muhasebe ve raporlama işlemlerini yapabileceklerdir.
  • Bağlı ortalkıklar ve iştirakler muhasebesinin temellerini anlayıp uygulayabileceklerdir.
  • Gelir yaratan işlemlerin doğasını analiz ederek hasılatın muhasebeleştirilmesi için uygun yöntemleri seçebilecektir.
  • Vergi muhasebesi ile finansal raporlama farkını anlayabileceklerdir.
  • Çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili muhasebe ve raporlama işlemlerini yapabileceklerdir.
  • Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerinin farklı raporlama ve muhasebe işlemlerini yapabileceklerdir.
  • Muhasebe politikası oluşturma ve uygulama konusunda mesleki yargı kullanabileceklerdir.
  • Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar konusunda uygun raporlama prosedürlerini uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Orta düzey muhasebe derslerinin ikincisi olarak tasarlanan bu ders, kısa ve usun vadeli borçlar, karşılıklar (provisyonlar), koşullu borçlar, hasılatın muhasebeleştirilmesi, muhasebe politikasında değişiklikler, hatalar ile çalışanlara sağlanan faydalar, kiralama işlemleri ve gelir vergilerine ilişkin muhasebe işlemlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesine yönelik konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Kısa vadeli borçlar, karşılıklar, koşullu borçlar 13. Bölüm
3 Kısa vadeli borçlar, karşılıklar, koşullu borçlar 13. Bölüm
4 Uzun vadeli borçlar 14. Bölüm
5 Yatırımlar - iştirakler ve bağlı ortakların muhasebesinin temelleri 17. Bölüm - Bildiriler
6 Yatırımlar - iştirakler ve bağlı ortakların muhasebesinin temelleri 17. Bölüm - Bildiriler
7 Hasılat 18. Bölüm
8 Hasılat 18. Bölüm
9 Gelir vergileri muhasebesi 19. Bölüm
10 Gelir vergileri muhasebesi 19. Bölüm
11 Emeklilik muhasebesi 20. Bölüm
12 Kiralama Muhasebesi 21. Bölüm
13 Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hataların analizi 22. Bölüm
14 Finansal Raporlamada Sunum ve Açıklama 24. Bölüm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Intermediate Accounting IFRS, 4th Edition, by Kieso, Weygandt and Warfield, Wiley, 2020, ISBN-13 978-1-118-44396-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill, ISBN 9780077145934

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

X
2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

X
8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.