Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 370
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Pazarlama alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri izleyerek doğru sonuçlara ulaşabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin artırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarındaki önemini açıklar
  • pazarlama araştırmasının türlerini karşılaştırır
  • pazarlama araştırması veri toplama yöntemlerini açıklar
  • gerçek dünyada yürütülen bir pazarlama araştırmasının verilerini analiz eder
  • gerçek dünyada yürütülen bir pazarlama araştırmasının sonuçlarını değerlendirir
Ders Tanımı Bu ders, pazarlama araştırmasıyla ilgili temel kavram ve uygulamaları pazarlama yönetimi bakış açısıyla birleştiren bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Problem Tanımlama ve Araştırma Süreci Dersin Kitabı: Bölüm 1 ve 2
2 Keşifsel Araştırma Tasarımı ve Veri Toplama Teknikleri Dersin Kitabı: Bölüm 3, 4 ve 7
3 Tatil
4 Kalitatif Araştırma Uygulaması
5 Tanımlayıcı ve Açıklayıcı Araştırma Tasarımı ve Veri Toplama Teknikleri Dersin Kitabı: Bölüm 5, 6 ve 8
6 Örnekleme ve Ölçümleme Dersin Kitabı: Bölüm 9 ve 11
7 Vaka Çalışması Sunumları
8 Arasınav
9 İstatistiksel Analizler I Dersin Kitabı: Bölüm 13 ve 14
10 İstatistiksel Analizler II Dersin Kitabı: Bölüm 13 ve 14
11 İstatistiksel Analizler III Dersin Kitabı: Bölüm 13 ve 14
12 İstatistiksel Analizler IV Dersin Kitabı: Bölüm 13 ve 14
13 Kantitatif Araştırma Projesi
14 Kantitatif Araştırma Projesi Sunumları
15 Kantitatif Araştırma Projesi Sunumları (16 Ocak Telafi dersi)
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı Marketing Research Essentials, with SPSS, 7th Edition. Carl McDaniel, Jr., Roger Gates, John Wiley and Sons, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
65
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
22
44
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
-
0
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.