Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 400
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders proje yönetimi konularının, proje ömrünün, iş planlamanın değişik yöntemlerinin ve proje amaçlarının kontrolü ve değerlendirilmesinin öğretilmesini amaçlar. Proje yöneticileri için gerekli olan araçlar bu derste tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik proje teslim sistemleri ve bunların her birinin proje yönetimi takımına etkilerini öğreneceklerdir.
  • Projenin çeşitli aşamalarında proje bilgisini nasıl yöneteceklerini bileceklerdir.
  • Proje yöneticisinin birincil sorumluluğu olan çeşitli riskleri yönetebileceklerdir.
  • Planlama ve zamanlamanın önemini bileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern Örgütlerde Projeler Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 1
2 Stratejik Yönetim ve Proje Seçimi Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 2
3 Proje Yöneticisi / Anlaşmazlık ve Müzakere Sanatını Yönetme Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 3 Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 4
4 Örgütsel Yapıda Proje Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 5
5 Proje Aktiviteleri ve Risk Planlama Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 6
6 Bütçelendirme: Proje Maliyetleri ve Riskler Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 7
7 Ara Sınav
8 Proje Zamanlaması Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 8
9 Kaynak Paylaştırma Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 9
10 Proje İzleme ve Bilgi Sistemleri Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 10
11 Proje Kontrolü Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 11
12 Projenin Değerlendirilmesi Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 12
13 Projenin Tamamlanması Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016. Chapter 13
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Project Management: A Managerial Approach, 9th Ed. Jack Meredith, Samuel J. Mantel, 2016

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.