Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 402
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, stratejik yönetimin temel kavramları, çevresel analiz, strateji belirleme, uygulama ve kontrolü hakkında öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stratejik yönetim ve işletme politikasının temel kavramlarını tanımlayabilir,
  • GZTF analizi yürütebilir,
  • Örgütsel amaçları ve şirket, işletme ve fonksiyon düzeyinde stratejileri belirleyebilir,
  • Strateji uygulama aşamasındaki temel konuları tartışabilir
  • Strateji çıktılarını değerlendirebilir ve kontrol edebilir
Ders Tanımı Bu ders stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Derste, öncelikle stratejik yönetimin temel kavramları, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve etik konuları tartışılmaktadır. Ardından, içsel ve dışsal çevrenin analizi, örgütsel misyon, amaçlar ve temel yetkinliklerin tanımlanması, şirket, işletme ve fonksiyon stratejilerinin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü tartışılacak temek konulardır. Bu konularla ilgili ayrıca vaka analizleri yürütülmektedir. Bu konular tartışılırken, küreselleşme, yenilik, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim kavram ve modellerinin Türkiye iş ortamına uygulanabilirliği de tartışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Wheelen et al (2018) Bölüm 1; M. E. Porter. 1996. What is strategy? Harvard Business Review’s Must-Reads on Strategy, pp.4-24.
3 Kurumsal Yönetim Wheelen et al (2018) Bölüm 2; Robert C. Pozen. 2010. The Case for Professional Boards. Harvard Business Review, December, pp. 50-58.
4 Stratejik Yönetimde Sosyal Sorumluluk ve Etik Wheelen et al (2018) Bölüm 3; M. E. Porter & M. R. Kramer. 2011. Creating Shared Value. Harvard Business Review, January, 62-77
5 Çevresel ve Sektör Analizi Wheelen et al (2018) Bölüm 4; M. E. Porter. 2008. Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review’s Must-Reads on Strategy, pp. 25-40.
6 Örgütsel Analiz ve Rekabet Üstünlüğü Wheelen et al (2018) Bölüm 5; Collis, D.J. & Montgomery, C.A. (2008). Competing on Resources. Harvard Business Review, 86(7/8), pp. 140-150
7 Strateji Belirleme: İşletme Stratejisi Wheelen et al (2018) Bölüm 6; Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review’s Must-Reads on Strategy pp. 69-80.
8 Ara Sınav
9 Strateji Belirleme: Şirket Stratejisi Wheelen et al (2018) Bölüm 7
10 Strateji Belirleme: Departman Stratejisi Wheelen et al (2018) Bölüm 8
11 Strateji Uygulama: Küresel Strateji Wheelen et al (2018) Bölüm 9
12 Strateji Uygulama: Örgütlenme-Yapı Wheelen et al (2018) Bölüm 10
13 Strateji Uygulama: Kadrolama ve Yönlendirme Wheelen et al (2018) Bölüm 11
14 Değerlendirme ve Kontrol Wheelen et al (2018) Bölüm 12
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. 2018. Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition, 15/E. Pearson.

ISBN 10: 1-292-21548-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders içeriğinde belirtilen diğer okumalar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
32
32
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.