Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak içın gerekli temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite ve kalite geliştirmenin temel öğelerini anlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite ve kalite geliştirmede karşılaşılan problemlerin stratejik rollerini tartışabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite konseptini, kalite kontrol yöntemlerini ve istatistiksel kalite kontrolünü anlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite alanındaki Toplam Kalite Yönetimi ve felsefesi gibi yeni yaklaşımları öğrenebileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Toplam Kalite Yönetimi aşamaları vasıtasıyla kalite yönetimi metodolojisini uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite ve Toplam Kalite kavramına Giriş Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 1
2 Toplam Kalite Yönetimi’nin prensipleri Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 2
3 Toplam Kalite Yönetimi’nin uygulamaları Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 2
4 Toplam Kalite Yönetimi’nin araçları Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 3
5 Toplam Kalite Yönetimi’nin teknikleri Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 3
6 Toplam Kalite Yönetimi'nin planlama araçları Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 12
7 Kalitenin 7 temel aracı Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 4
8 İstatistik’in Temel Kavramları & Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 4 & 5
9 Değişkenler için Ek İPK Teknikleri & Zaman Ağırlıkı Kontrol Çizelgeleri Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 6
10 Nitelikler için Kontrol Çizelgeleri & Niteliklerle Kabul Örneklemesi Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Chapter 8 & 9
11 Öğrenci Sunumları Quality Improvement Tools, QFD, Kaizen, 5S, Lean Production, TPM, Office TPM, Six Sigma, Service Quality, Business Applications
12 Öğrenci Sunumları Quality Improvement Tools, QFD, Kaizen, 5S, Lean Production, TPM, Office TPM, Six Sigma, Service Quality, Business Applications
13 Öğrenci Sunumları Quality Improvement Tools, QFD, Kaizen, 5S, Lean Production, TPM, Office TPM, Six Sigma, Service Quality, Business Applications
14 Öğrenci Sunumları Quality Improvement Tools, QFD, Kaizen, 5S, Lean Production, TPM, Office TPM, Six Sigma, Service Quality, Business Applications
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009 ISBN: 978-0-13-714439-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Total Quality Management. Besterfield, D.H., Besterfield Michna, C., Besterfield, G.H., and Besterfield Sacre, M. 3rd Edition, PrenticeHall, New Jersey, 2003. ISBN-13: 978-0130993069

Principles of Operations Management. Jay Heizer and Barry Render, 6th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2006. ISBN-13:‎ 978-0131981966

Statistical Quality Design and Control. Richard E. DeVor, Tsonghow Chang and John W. Sutherland, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2007. ISBN-13 : 978-0130413444

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
1
19
19
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.