Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Perakende Çevresi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 413
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin perakendeciliğin yapı ve fonksiyonlarını, perakende çevresi elemanlarını ve perakende sektöründe strateji geliştirme sürecini detaylı olarak incelemeleri amacı ile tasarlanmıştır. Ders kapsamında perakende çevresi elemanları, perakendecilikte stratejik yönetim, perakende çevresi elemanlarının faaliyetler ve stratejik kararlar üzerinde etkileri başlıkları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci, perakendecilik kavramını tanımlayabilecektir .
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci, perakendeciliğin ekonomideki yerini ve önemini açıklayabilecektir.
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci, dağıtım kanalı içinde perakendeciliğin yerini değerlendirebilecektir.
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci, perakendecilerin dağıtım kanalında yer alan tüm taraflar ile ilişkilerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilerin, perakendecilik sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilik çevresi elemanları, çevresel faktörlerin perakendecilik yönetimi karar alma süreçlerinde oynadıkları rol ve perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Perakendeciliğe giriş Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
2 Perakendecilikte İlişki Kurma ve Sürdürme Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
3 Perakendecilikte Stratejik Planlama Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
4 Stratejik Perakende Yönetimi Özeti Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
5 Perakende Kuruluş Tipleri Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
6 Müşteri Hedefleme ve Bilgi Toplama - 1 Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
7 Müşteri Hedefleme ve Bilgi Toplama - 2 Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
8 Arasınav
9 Mağaza Yeri Seçimi Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
10 Perakende Bir İşi Yönetmek Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
11 Mal Yönetimi ve Fiyatlandırma - 1 Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
12 Mal Yönetimi ve Fiyatlandırma - 2 Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
13 Müşteri ile İletişim Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
14 Perakende Stratejisini Bütünleme ve Kontrol Etme Retail Management: A Strategic Approach, by Barry Berman and Joel R. Evans, Prentice Hall
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Uluslar arası Süreli Yayınlar (Journal of Retailing, International Journal of Retail and Distribution Management)International journals (Journal of Retailing,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
9
36
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
0
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.