Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 419 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 419
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel kavramları anlatmak ve reel sektörde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili pratik ve akademik bilgilerle donatmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan Kaynakları Yönetimini tanımlayabilecektir
  • İş dizaynı ve iş analizi ile ilgili süreçleri açıklayabilecektir.
  • Seçme ve yerleştirme sürecini açıklayabilecektir.
  • Eğitim, performans yönetimi ve kariyer yönetimi süreçlerini değerlendirebilecektir
  • Ücretlendirme konusunu açıklayabilecektir.
Ders Tanımı İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Ders sonunda öğrencilere konulara ilişkin uygulamalı ödevler verilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
2 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 1
3 İş Analizi Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 4
4 İş Gücü Planlaması ve İşe Alım Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 5
5 Çalışan Testi ve Seçimi Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 6
6 Adaylarla Görüşme Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 7
7 Eğitim ve Geliştirme Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 8
8 Ara Sınav
9 Performans Yönetimi ve Ödül Mekanizmaları Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 9
10 Kariyer Yönetimi ve Çalışanı İşte Tutma Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 10
11 Stratejik Ödeme Planları Oluşturma Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 11
12 Faydalar ve Hizmetler Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 13
13 Olumlu Çalışan İlişkileri Geliştirme Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson - Bölüm 14
14 Küresel İK Yönetimi Gary Dessler (2012) Human Resource Management 13th edition. Pearson - Chapter 17
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Gary Dessler, "Human Resource Management", 13th edition. Pearson

ISBN-13: 9780132668217

Önerilen Okumalar/Materyaller

Medya ve dergi yazıları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
4
52
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.