Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 437 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Parekendeciler için Stok Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 437
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, perakendecilik sektöründe hizmet veren işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak stok yönetimi konusunda beceri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler stok yönetiminin kavramlarını bileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler perakendecilik sektöründe stok kontrolünün önemi ve problemlerini bileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler talep tahminlerini ve tahmin tekniklerini bileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler stok sınıflandırma, kayıt sistemleri ve doğru kayıt tutma, stok sayımı, hizmetlere ilişkin stokların kontrolü, Temel Ekonomik Sipariş Miktarı modelleri, stok maliyetleri, Yeniden sipariş politikaları, miktar indirimleri, olasılıklı modeller ve güvenlik stokları sabit miktar ve sabit dönem modelleri gibi konuları uygulamalı olarak bileceklerdir
Ders Tanımı Her perakendecinin bilmesi gereken anahtar konu stok yönetimidir: gereğinden fazla stok gereksiz maliyet getirirken gereğinden az stok satışların kaybına yol açabilir. En iyi stok seviyesini bulmak, stok maliyetlerini en aza indirgemek, defter tutmak, fiziksel denetim ve stok sayımı, satış raporlarının hazırlanması ve perakende raf yönetimi bir perakende firmasında stok yönetiminin temel aktivitelerindendir ve bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stok Kontrolü’ne Giriş Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
2 Tahminleme Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
3 Stok Sınıflandırma Yöntemleri Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
4 Bayram
5 Miktar Kararları - Sabit Sipariş Miktarı Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
6 Miktar Kararları - Sabit Sipariş Miktarı Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
7 Miktar Kararları - Dinamik Sipariş Miktarı Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
8 Miktar Kararları - Sabit Sipariş Miktarı Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
9 Ara Sınav 1
10 Zamanlama Kararları - Tek Seferlik, Sürekli Denetim Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
11 Zamanlama Kararları - Sürekli Denetim Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
12 Zamanlama Kararları - Dönemsel Denetim Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
13 Ara Sınav 2
14 Özellikli ve Çabuk Bozulan Ürünlerin Yönetimi Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
15 Perakende Raf Yönetimi Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Production: Planning, Control and Integration, Sipper, Buffin, McGrawHill, 1997
Önerilen Okumalar/Materyaller Production and Operations Analysis, Steven Nahmias, Sixth Edition, McGrawHill, New York, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
9
9
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

X
3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.