Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

BA 445 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’de İş Ortamı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 445
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders öğrencilere, Türkiye’deki iş ortamını karşılaştırmalı ve tarihsel bir bakış açısıyla derinlemesine anlama fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’nin iş sistemi özelliklerini Anglosakson, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin iş sistemleriyle karşılaştırabileceklerdir.
  • Türkiye’deki güncel iş ortamı özelliklerine yol açan tarihsel, politik ve ekonomik koşulları değerlendirebileceklerdir
  • Türkiye’de örgütsel formları, örgütler arası ilişkileri ve yönetim uygulamalarını biçimleyen kurumsal etmenleri analiz edebileceklerdir.
  • Türkiye’deki işletme gruplarının kurumsal yönetimini, stratejilerini ve yönetim biçimini inceleyebileceklerdir.
  • Türkiye’deki örgütsel ve yönetsel meselelere dönük çözümler geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, Türkiye’deki iş ortamını tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla tartışmaktadır. Dersin içeriği, ulusal iş sistemi yaklaşımını ve Türkiye’deki iş sistemi özelliklerinin tarihsel değişiminin, devlet-iş ilişkileri, örgüt yapıları, stratejileri, yönetici elitleri ve yönetim uygulamaları açısından analizini kapsamaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki girişimci davranışını ve iş faaliyetlerinin örgütlenmesini biçimleyen ekonomik, politik ve kurumsal koşullar incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Yönetim ve Örgütlerde Karşılaştırmalı Bakış Açıları: Kurumsal yaklaşımlar Carla I. Koen. 2005. Chapter 4.2: The Business Systems Approach, pp. 155-166. Comparative International Management. McGraw-Hill: London.
3 Türkiye’deki İş Ortamına Giriş Berkman, Ümit, ve Özen, Şükrü. 2007. Turkish Business System and Managerial Culture: State-Dependency and Paternalism in Transition. Eduardo Davel, Jean-Pierre Dupuis, et Jean-François Chanlat (Der.), Gestion en contexte interculturel : approches, problématiques, pratiques et plongées. (Chapter VI.4) Québec, Presse de l’Université Laval et TÉLUQ/UQAM.
4 Türkiye’de Özel Girişimciliğin Dünü ve Bugünü Buğra, Ayşe. 1994. Chapter 2: Private Business in Turkey: Past and Present. State and Business in Modern Turkey. Albany: State University of New York Press, pp. 35-93.
5 Türkiye’de İş Ortamının Politik Bağlamı Buğra, A. 1994. Chapter 3: Political Context of Business Activity. State and Business in Modern Turkey. Albany: State University of New York Press, pp. 95-169.
6 Değişen Devlet-İş İlişkileri Buğra, Ayşe ve Savaşkan, Osman. 2012. Politics and class: The Turkish business environment in the liberal age. New Perspectives on Turkey, 46: 27-63.
7 Türkiye’de İşletme Grupları (Holdingler) Colpan, Aslı. M. 2010. Business Groups in Turkey. In A. Colpan, T. Hikino, J. R. Lincoln (eds). The Oxford Handbook of Business Groups, pp. 486-525, Oxford University Press: Oxford
8 Türkiye’de Kurumsal Yönetim Selekler-Gökşen, Nisan, ve Yıldırım-Öktem, Özlem. 2009. Countervailing institutional forces: Corporate governance in Turkish family business groups. Journal of Management and Governance, 13: 193-213. Yıldırım-Öktem, Ö, ve Üsdiken, B. 2010. Contingencies versus External Pressure: Professionalization in Boards of Firms Affiliated to Family Business Groups in Late-Industrializing Countries. British Journal of Management, 21: 115-130.
9 Türkiye’de Yönetici Seçkinler Yamak, S. ve Üsdiken, B.2006. Economic Liberalization and the Antecedents of Top Management Teams: Evidence from Turkish ‘Big’ Business. British Journal of Management, (17): 177-194. Üsdiken, B. 2019. Owners and Salaried Managers in Large Turkish Enterprises. Unpublished manuscript.
10 İşletme Gruplarında Strateji Gökşen, N. S. ve Üsdiken, B. 2001. Uniformity and diversity in Turkish business groups: Effects of scale and time of founding. British Journal of Management, 12(4): 325-340
11 Devlet-İş İlişkileri ve Firma Performansı Özcan G. B., ve Gündüz, U. 2014. “Political connectedness and business performance: evidence from Turkish industry rankings”. Business and Politics, 17:1, 41-73. Özen, Ş. ve Önder, Ç. 2019. Adaptation of corporate political ties to governmental change and its performance implications: The case of Turkish industrial enterprises, 1999-2010. The 35th EGOS Colloquium, 4-6 Temmuz, 2019, Edinburgh, UK.
12 Türkiye’de Yönetim Uygulamaları Nichols, Theo, and Sugur, Nadir. 2004. Global Management, Local Labour: Turkish Workers and Modern Industry (pp. 77-140). Hampshire: Palgrave. Paşa, Selda Fikret, Kabasakal, Hayat and Muzaffer Bodur. 2001. “Society, Organisations, and Leadership in Turkey”, Applied Psychology: An International Review, 50 (4), 559-589
13 Araştırma projeleri üzerine tartışma
14 Araştırma raporlarının teslimi
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ön hazırlık için verilen kitap ve makaleler

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ön hazırlık için verilen kitap ve makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
2
20
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

X
7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.