Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ITF 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Finansmanı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 311
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin esas amacı, öğrencilere, işletmelerin finansal varlıklara nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları nasıl finanse edecekleri konusunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için finansman ile ilgili temel kavramlarını, muhasebe ve finans ilişkisini, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal tabloları hazırlayabilecek ve bu tablolara göre rasyoları hesaplayabilcektir.
  • Şirketin nakit akışının üretim, yatırım ve finansman nakit akışlarından etkilendiğini açıklayabilecektir.
  • Nakit bütçesinin; nakit girdi ve çıktılarını, geçmiş dönemlerden gelen nakit miktarını ve şirkette bulunması gereken minimum nakit seviyesini içerdiğini gösterebilecektir.
  • Proforma bilanço ve gelir tablosunu hazırlayabilicektir.
  • Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değerinin hesaplayabilecektir.
  • Faiz oranını, vadeye kalan sürenin tahvil değeri üzerindeki etkisini ve vadeye kadar olan getiriyi hesaplayabilecektir.
  • Faiz kavramını ve tahvil değerleme yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Finans ve finansman ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım
2 İşletme Finansmanının Rolü ve Finansal Piyasa Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 1
3 Finansal Piyasa Ortamı Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 1-2
4 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 3
5 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 3
6 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 4
7 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 4
8 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 4
9 Paranın Zaman Değeri Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 5
10 Paranın Zaman Değeri Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 5
11 Arasınav
12 Paranın Zaman Değeri Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 5
13 Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 6
14 Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi Lawrence J. Gitman, “Principles of Managerial Finance”, Addison Wesley – 12. Basım: Bölüm 6
15 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Business Week, Fortune, Forbes, Financial Times, Wall Street, JournalActive, Finans Aktüel, Para Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
6
18
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

X
6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

X
10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.