Ders İçerikleri - Muhasebe ve Denetim Programı | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Denetim Programı

ITF 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 312
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin esas amacı öğrencileri yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilinçlendirmek ve bu projeleri finanse edebilecek yolları, teknikleri ve sermayenin maliyeti kavramını öğretmektir. Konularla ilgili temel kavramlar öğrencilere sistematik bir çerçevede öğretilerek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hisse senedi değerleme yöntemini ve piyasa etkinliği kavramını açıklayarak, serbest nakit akışı yöntemi, defter değeri ve likiditasyon değeri yaklaşımlarını tartışabilecektir.
  • Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model)’ni kullanabilcektir.
  • Finansal kararlar, getiri, risk ve firma değeri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • Sermaye bütçelemesi ile ilgili kavramları ve yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Sermaye bütçelemesinde karşılaşılacak nakit akışlarını hesaplayarak, yatırım projelerinin değerlendirebilecektir.
  • Sermayenin maliyeti kavramını açıklayarak, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayabilecektir.
  • İşletme için kaldıraç kavramını açıklayarak, optimal sermaye yapısını belirleyebilecektir.
  • Finansal varlıklarda risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur. / Among the topics covered in this course will be interest rate and bond valuation, stock valuation, investment valuation, capital budgeting, the cost of capital and leverage.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & Akademik Dürüstlük Academic Honesty Policy
2 Hisse Senedi Değerlemesi Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 7
3 Hisse Senedi Değerlemesi Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 7
4 Risk ve Getiri Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 8
5 Risk ve Getiri Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 8
6 Ara Sınav
7 Sermaye Maliyeti Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 9
8 Sermaye Maliyeti Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 9
9 Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 10
10 Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 10
11 Kaldıraç ve Sermaye Yapısı Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım)
12 İşletme sermayesi, dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların yönetimi Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 15-16
13 İşletme sermayesi, dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların yönetimi Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12. Basım): Bölüm 15-16
14 Yönetim finansmanında özellikli konular
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance, (Addison Wesley – 12th ed.) ISBN: 978032152413

Önerilen Okumalar/Materyaller

Business Week - https://www.bloomberg.com/businessweek

Fortune - http://fortune.com/

Forbes - https://www.forbes.com/

Financial Times -https://www.ft.com/

Wall Street Journal - https://www.wsj.com/

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
3
3
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanır.

2

Sorunlara analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır.

3

Küresel ve yerel muhasebe ve denetim standartları hakkında bilgi sahibidir.

X
4

Muhasebe ve denetim problemlerine ilişkin bulgu ve çözümleri yazılı ve sözlü formatta aktarır.

X
5

Muhasebe ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile kuruluşların performansını eleştirel olarak değerlendirir.

6

İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır.

7

Muhasebe ve denetimin temel alanlarında edinilen bilgileri stratejik bir bakış açısıyla bir araya getirir.

8

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9

Hem liderlik hem de takım çalışması becerilerini etkin ve verimli bir takım üyesi olarak gösterir.

10

İş kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

11

Bir yabancı dili kullanarak işletmecilik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.